{mosimage} REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC
Upravni odjel za društvene djelatnosti

 

JAVNI POZIV KORISNICIMA PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA ZA DOSTAVU PROGRAMA I FINANCIJSKIH PLANOVA ZA 2014. GODINU

 

Pozivamo sve korisnike Proračuna Grada Čakovca da dostave programe rada, te financijske planove za 2014. godinu. Pod korisnicima Proračuna Grada Čakovca podrazumijevaju se naročito:

 1. USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA
 2. KULTURNE USTANOVE I INSTITUCIJE
 3. AMATERSKE KULTURNE UDRUGE I POJEDINCI
 4. ORGANIZACIJE TEHNIČKE KULTURE
 5. SPORTSKI KLUBOVI I UDRUŽENJA
 6. UDRUŽENJA S PODRUČJA SOCIJALNE SKRBI I HUMANITARNE UDRUGE
 7. UDRUŽENJA GRAĐANA
 8. VJERSKE ORGANIZACIJE
 9. USTANOVE I UDRUŽENJA S PODRUČJA ZDRAVSTVA
 10. OSNOVNE ŠKOLE
 11. OSTALE UDRUGE, PODUZEĆA I POJEDINCI

Uz programe i financijske planove treba dostaviti i posebni obrazac – prijavnicu,  koja se može podići u upravi Grada Čakovca, odnosno preuzeti s Internet stranice Grada Čakovca: www.cakovec.hr.

Programi i financijski planovi uz koje neće biti priložena popunjena i ovjerena prijavnica neće se uzimati u obzir za financiranje u 2014. godini.

Rok za dostavu popunjenih i ovjerenih prijavnica je 4. 10. 2013. godine.

Programe i financijske planove, te popunjene i ovjerene prijavnice dostaviti na adresu

GRAD ČAKOVEC
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Ulica kralja Tomislava 15
40000 ČAKOVEC

Popunjene prijavnice, programi i financijski planovi mogu se poslati i na e-mail adresu: dolar@cakovec.hr.