Javni poziv za sufinanciranje dijela troškova za ekološku i integriranu proizvodnju na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u 2016. godini

868

Na temelju ovlasti propisanih odredbama članaka 46. i 49.st.1.t.9. i t.39. Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 9/09, 2/13, 3/13 3/13 – proč. tekst, 1/14), Odluke o Proračunu Grada Čakovca za 2016. s projekcijom Proračuna za 2017. – 2018. (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 5/15 i 3/16), Zaključka, Klasa: 300-01/16-01/9, Urbroj: 2109/02-05-16-01, od 22.studenog 2016. i Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za ekološku i integriranu proizvodnju na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, Klasa: 300-01/16-01/9 Urbroj: 2109/02-05-16-03, od 22.studenog 2016., Gradonačelnik Grada Čakovca, Stjepan Kovač, dana 16.12. 2016. godine objavljuje

 

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za korištenje poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za ekološku i integriranu proizvodnju na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u 2016. godini

 

 1. Namjena korištenja sredstava

Poticajna financijska sredstva namijenjena su za sufinanciranje dijela troškova za:

 • nadzor i izdavanje godišnje Potvrdnice za ekološku/integriranu proizvodnju,
 • ekološku proizvodnju voća, povrća ili ekološku proizvodnju u prijelaznom razdoblju na minimalnoj površini od 0,1 ha,
 • integriranu proizvodnju voća i povrća na minimalnoj površini od 0,1 ha
 1. Korisnici subvencije

Korisnici subvencije su obiteljska poljoprivredna gospodarstva na području Grada Čakovca koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, imaju postojeće voćnjake ili dugogodišnje nasade voća ili povrća, bave se ekološkom ili integriranom proizvodnjom voća ili povrća, a ispunjavaju i druge uvjete i kriterije iz Pravilnika.

 1. Kriteriji za dodjelu subvencija i iznos subvencije:

Subvencije se dodjeljuju poljoprivrednim gospodarstvima prema sljedećim kriterijima:

 • da su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
 • da su upisana u Upisnik proizvođača u ekološkoj/integriranoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda,
 • da imaju svoj matični broj domaćinstva (MIBPG),
 • da su vlasnici ili posjednici za parcele za koje se traži subvencija,
 • da imaju postojeći voćnjak ili dugogodišnji nasad na minimalnoj površini od 0,1 ha
 • da imaju sklopljen ugovor o zakupu zemljišta (ako imaju zemljište u najmu),
 • da posluju preko žiro-računa,
 • da nemaju neizmirenih dugovanja prema državnom proračunu i
 • da nemaju neizmirenih dugovanja prema Gradu Čakovcu.

Subvencija po ovom projektu odobrava se u iznosu:

 • za ekološku i integriranu proizvodnju 100% troškova stručnog nadzora i troškova izdavanja godišnje Potvrdnice,
 • za ekološku proizvodnju voća i povrća koja je propisano evidentirana na minimalnoj površini od 0,1 ha u iznosu do 1.000,00 kn/ha,
 • za integriranu proizvodnju voća i povrća koja je propisano evidentirana na minimalnoj površini od 0,1 ha u iznosu 1.000,00 kn/ha za povrćarsku ili voćarsku proizvodnju,

ali ne više od 2.000,00 kuna po podnesenom zahtjevu za OPG.

 1. Potrebna dokumentacija
 • popunjen obrazac za dodjelu subvencije,
 • preslika Rješenja o upisu u Upisnik OPG-a,
 • preslika Rješenja o upisu u Upisnik proizvođača u ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda ili Upisnik u integriranoj proizvodnji,
 • preslika identifikacijskog dokumenta (osobne iskaznice),
 • preslika sklopljenog Ugovora o zakupu zemljišta,
 • preslika gruntovnog izvatka,
 • potvrda Grada Čakovca da nema neizmirenih dugovanja prema Gradu Čakovcu,
 • potvrda Porezne uprave da nema nepodmirenih dugovanja prema državi,
 • žiro-račun ( IBAN konstrukcija),
 • vrsta proizvodnje kojom se OPG bavi – djelatnost,
 • preslika Potvrdnice ovlaštene pravne osobe – ekološka/integrirana proizvodnja (ili potvrde o ekološkoj proizvodnji u prijelaznom razdoblju),
 • preslika računa ovlaštenog nadzornog tijela za izvršeni stručni nadzor i proveden postupak potvrđivanja u ekološkoj/integriranoj proizvodnji (uplatnica – virman).
 1. Podnošenje zahtjeva

Zahtjevi se podnose na adresu Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno uređenje i europske fondove, Kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec, s naznakom „za Povjerenstvo za provođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za dodjelu subvencija za ekološku i integriranu proizvodnju“.

Javni poziv je otvoren do popunjenja planirane kvote, odnosno najkasnije do 23. prosinca 2016. godine.

Obrazac za prijavu na Javni poziv dostupan je na Internet stranici Grada Čakovca, u nastavku, a može se podići i u Gradu Čakovcu, u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i europske fondove, soba br. 202.

Sve informacije vezane za uvjete, kriterije i postupke dodjele subvencija mogu se dobiti u Gradu Čakovcu.

Klasa: 300-01/16-01/9
Urbroj: 2109/02-05-16-02

Gradonačelnik
Stjepan Kovač

 

OBRASCI, ZAKLJUČCI, PRAVILNIK:

 1. Obrazac za prijavu na Javni poziv Preuzimanje
 2. Zaključak o dodjeli potpore Preuzimanje
 3. Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava Preuzimanje