Javni poziv za utvrđivanje prijedloga kandidata za suce porotnike Županijskog suda u Varaždinu

351

Gradonačelnik Grada Čakovca upućuje

JAVNI POZIV
ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA SUCE
POROTNIKE ŽUPANIJSKOG SUDA U VARAŽDINU

Grad Čakovec utvrđuje prijedlog kandidata za suce porotnike, a Skupština Međimurske županije donosi Odluku o imenovanju Sudaca porotnika Županijskog suda u Varaždinu na mandat od 4 godine.

Građani (kandidati) s prebivalištem na području Grada Čakovca, zainteresirani za obavljanje dužnosti suca porotnika, moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • da su punoljetni
  • da su državljani Republike Hrvatske
  • da su dostojni obnašati dužnost suca porotnika

Člankom 90. stavkom 1. Zakona o sudovima (NN RH 28/13, 33/15 i 82/15) sudac ne smije biti član političke stranke niti se baviti političkom djelatnošću.

Uz pismeno očitovanje o zainteresiranosti za obavljanje dužnosti suca porotnika potrebno je priložiti sljedeće podatke:

  • OIB
  • adresu stanovanja-prebivališta
  • zanimanje-zvanje
  • mjesto rada
  • broj telefona/mobitela u stanu i na radnom mjestu

Kandidati svoja očitovanja dostavljaju na adresu Grada Čakovca, K. Tomislava 15, Čakovec, s naznakom (za suca porotnika) najkasnije do 15. studenog 2017.

KLASA: 008-01/17-01/47
URBROJ: 2109/2-01-17-02
Čakovec, 9. studeni 2017.

GRADONAČELNIK
Stjepan Kovač, bacc. ing.comp. v.r.