Fond za zaštitu okoliša objavio je Javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije, a prijaviti se mogu trgovačka društva, obrtnici, OPG-i, upravitelji višestambenih zgrada, tijela lokalne, regionalne i državne uprave, ustanove itd. Podnošenje prijava započinje 25. travnja 2022. godine u 9,00 sati, a moguće je aplicirati nabavu dizalica topline, sunčanih toplinskih kolektora, kotlova na drvnu sječku/pelete ili pirolitičke kotlove te integrirane fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije, a ukupni raspoloživi iznos je 100.000.000,00 kuna. Fond subvencionira do 40% troškova realizacije projekta subjektima s područja Grada Čakovca.

Više informacija pročitajte na poveznici: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=179