Gradonačelnik Grada Čakovca upućuje

J A V N I   P O Z I V

ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA SUCE
POROTNIKE OPĆINSKOG SUDA U ČAKOVCU I SUCE POROTNIKE ZA MLADEŽ OPĆINSKOG SUDA U ČAKOVCU

Gradsko vijeće Grada Čakovca utvrđuje prijedlog kandidata za suce porotnike, a Skupština Međimurske županije donosi Odluku o imenovanju suca porotnika i suca porotnika za mladež Općinskog suda u Čakovcu.

Građani (kandidati) s prebivalištem na području Grada Čakovca, zainteresirani za obavljanje dužnosti sudaca porotnika, moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • da su punoljetni
  • da su državljani Republike Hrvatske
  • da su dostojni obnašati dužnost suca porotnika

Člankom 90. stavkom 1. Zakona o sudovima (NN RH 28/13, 33/15, 82/15, 82/16 i 67/18) sudac ne smije biti član političke stranke niti se baviti političkom djelatnošću. Člankom 91. Zakona propisano je da sudac ne smije obavljati odvjetničku ili javnobilježničku službu, poslove člana upravnog ili nadzornog odbora, trgovačkog društva ili druge pravne osobe, kao i da se ne smije obavljati drugu službu ili posao koji bi mogli utjecati na njegovu samostalnost, nepristranost i neovisnost ili umanjiti njegov društveni ugled ili su inače nespojivi s obnašanjem sudačke dužnosti.

Člankom 41. st. 2 Zakona o sudovima za mladež (NN RH 84/11, 143/12, 148/13 i 56/15), suci porotnici za mladež imenuju se iz redova profesora, učitelja, odgojitelja i drugih osoba koje imaju radnog iskustva u stručnom odgojnom radu s mladim osobama.

Uz pismeno očitovanje o zainteresiranosti za obavljanje dužnosti suca porotnika potrebno je popuniti priloženu Izjavu te svoje očitovanje dostaviti na adresu Grada Čakovca, K. Tomislava 15, Čakovec, s naznakom (za suca porotnika) najkasnije do 21. siječnja 2019.

GRADONAČELNIK
Stjepan Kovač, bacc. ing.comp.

Obrazac izjave:
izjava