Gradonačelnica Grada Čakovca upućuje

J A V N I   P O Z I V
ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA SUCE
POROTNIKE ŽUPANIJSKOG SUDA U VARAŽDINU

Gradsko vijeće Grada Čakovca utvrđuje prijedlog kandidata za suce porotnike, a Skupština Međimurske županije donosi Odluku o imenovanju Sudaca porotnika Županijskog suda u Varaždinu na mandat od 4 godine.

Građani (kandidati) s prebivalištem na području Grada Čakovca, zainteresirani za obavljanje dužnosti suca porotnika, moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • da su punoljetni
  • da su državljani Republike Hrvatske
  • da su dostojni obnašati dužnost suca porotnika.

Člankom 90. stavkom 1. Zakona o sudovima (NN RH 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19 i 130/20) sudac ne smije biti član političke stranke, niti se baviti političkom djelatnošću.

Uz pismeno očitovanje o zainteresiranosti za obavljanje dužnosti suca porotnika potrebno je popuniti izjave priložene ovom Javnom pozivu.

Kandidati svoja očitovanja dostavljaju na adresu Grada Čakovca, K. Tomislava 15 Čakovec ili na e-mail: dragica.kemeter@cakovec.hr, s naznakom „za suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu“, najkasnije do 31. prosinca 2021.

GRADONAČELNICA
Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec.

KLASA: 021-05/21-01/137
URBROJ: 2109/2-01-21-02

izjava_001
podac_o_kandidatu_001