Javni poziv za uvid u spis predmeta
C3 ČAKOVEC d.o.o., 40000 Čakovec, Stjepana Radića 29

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
    građenje građevine pomoćne namjene, 5. skupine – nadstrešnica 1
    građenje građevine pomoćne namjene, 5. skupine – nadstrešnica 2
    na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 1866/5 k.o. Čakovec (Čakovec, Ul. Aleksandra Schulteissa 21).
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 22.03.2021 u 09:00 sati, na lokaciji – Čakovec, Kralja Tomislava 15, II. kat, soba 202.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo

STRUČNI SURADNIK
Jurica Dodlek, bacc.ing.aedif.

javni_poziv_za_uvid_c3_cakovec