Javni poziv za uvid u spis predmeta
Franjo Frančić, HR-40000 Krištanovec 93

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za

  • rekonstrukciju građevine (nadogradnja) stambene namjene – obiteljska kuća, 2. skupine,

na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 2130 k.o. Krištanovec, Krištanovec 93.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27.12.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Čakovec, Kralja Tomislava 15, II kat, soba 202.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

javni_poziv_francic