Javni poziv za uvid u spis predmeta
Ivan Horvat, HR-40000 Kuršanec, Glavna 121

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine stambene namjene, 2. skupine – obiteljska kuća

na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 1402 k.o. Kuršanec (Kuršanec, Glavna 150).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 01.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Čakovec, Kralja Tomislava 15, II kat, soba 202.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

uvid_u_spis_4_1_2019