Javni poziv za uvid u spis predmeta

MEĐIMURSKE VODE d.o.o., 40000 Čakovec, Matice hrvatske 10

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (korištenje voda), 2. skupine – Sjeverni magistralni vodovod Čakovec – nastavak – I. faza

na katastarskim česticama u k.o. Mihovljan i k.o. Čakovec (Čakovec).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 09.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Čakovec, Kralja Tomislava 15, II kat, soba 208.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI SAVJETNIK
Ivana Mihalić, dipl.ing.građ.univ.spec.oecoing.

[pdf-embedder url=”https://www.cakovec.hr/web/wp-content/uploads/2019/09/0745_001.pdf”]