Javni poziv za uvid u spis predmeta
MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Lokacijske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – vodovodna i kanalizacijska mreža novih ulica u Savskoj Vesi,

na katastarskim česticama u k.o. Savska Ves, k.o. Strahoninec.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 12.12.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Čakovec, Kralja Tomislava 15, soba 208, II kat.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

javni_poziv_medimurske_vode