Javni poziv za uvid u spis predmeta
Valentin Lolić, 40000 Štefanec, Braće Radića 32
Vesna Lolić, 40000 Štefanec, Braće Radića 32

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • rekonstrukciju građevine (dogradnja i nadogradnja) stambene namjene, 3. skupine

na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 1175 k.o. Štefanec (Štefanec, Braće Radića 32).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 07.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Čakovec, Kralja Tomislava 15, II kat, soba 202.

  • Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

III. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNI SURADNIK
Mirko Budinski, bacc.ing.geoing,

javni_poziv_11_7_2019