REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC
GRADONAČELNIK

KLASA: 080-01/14-01/22
URBROJ: 2109/02-01-14-03
Čakovec, 28. veljače 2014.

Na temelju Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske, a u skladu s Uvjetima i načinu korištenja sredstava za provođenje mjera koje je prihvatilo Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Grad Čakovec raspisuje

J A V N I P O Z I V
za zapošljavanje nezaposlenih osoba u Programu javnih radova na području
Grada Čakovca

S ciljem revitalizacije javnih površina, što uključuje hortikulturno uređenje javnih zelenih površina, uređenje zelene površine u smislu košnje, okopavanja, zalijevanja, grabljanja travnjaka, zbrinjavanja korova, Grad Čakovec kao inicijator i izvršitelj programa javnog rada iskazuje interes i potrebu za zapošljavanje 18 nezaposlenih osoba putem javnih radova za postupak revitalizacije javnih površina na području Grada Čakovca, i to:

1. Grad Čakovec
– 4 izvršitelja

2. Mjesni odbor Ivanovec
– 1 izvršitelj

3. Mjesni odbor Mihovljan
– 1 izvršitelj

4. Mjesni odbor Novo Selo Rok
– 1 izvršitelj

5. Mjesni odbor Krištanovec
– 1 izvršitelj

6. Mjesni odbor Mačkovec
– 1 izvršitelj

7. Mjesni odbor Žiškovec
– 1 izvršitelj

8. Mjesni odbor Kuršanec
– 1 izvršitelj

9. Mjesni odbor Novo Selo na Dravi
– 1 izvršitelj

10. Mjesni odbor Savska Ves
– 1 izvršitelj

11. Mjesni odbor Šandorovec
– 1 izvršitelj

12. Mjesni odbor Totovec
– 1 izvršitelj

13. Mjesni odbor Slemenice
– 1 izvršitelj

14. Mjesni odbor Štefanec
– 1 izvršitelj

15. Osnovna škola Kuršanec
– 1 izvršitelj

Program javnog rada traje 6 mjeseca u punom radnom vremenu.
Prijaviti se mogu svi koji ispunjavaju uvjet koji postavlja Hrvatski zavod za zapošljavanje, a to je sljedeći:
– nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda najmanje 36 mjeseci,
– nezaposlene osobe koje su u evidenciji Zavoda najmanje 12 mjeseci i osobe koje su najmanje 6 mjeseci u evidenciji, a spadaju u posebne osjetljive socijalne skupine (branitelji, osobe s invaliditetom itd.).
Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 28/08) na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Molbe se dostavljaju u Upravu Grada Čakovca, K. Tomislava 15 Čakovec, u roku od 7 dana od dana objave ovog poziva.

GRAD ČAKOVEC
GRADONAČELNIK
Stjepan Kovač, bacc. ing. comp., v.r.