Sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/2018) Grad Čakovec izlaže na javni uvid

prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čakovca

Uvid u prijedlog Programa raspolaganja s popratnom dokumentacijom može se izvršiti radnim danom od 20. lipnja 2018. god. do 5. srpnja 2018. god. od 09,00 do 12,00 sati u prostorijama Grada Čakovca, u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i europske fondove, soba 202 .
Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa raspolaganja najkasnije do isteka roka javnog uvida. O prigovorima odlučivat će Gradsko vijeće Grada Čakovca u roku od 30 dana.
Prigovori na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čakovca, uz ime, prezime i adresu podnositelja, dostavljaju se u pisarnicu Grada Čakovca zaključno s danom 05. srpnja 2018. god. u 14,00 sati.

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem na području Grada Čakovca
Tablica raspolaganja po katastarskim česticama i oblicima raspolaganja
Grafički prikaz