Korištenje drvenih kućica za prigodnu prodaju u okviru manifestacije “Advent u gradu Zrinskih”

1484

Upravni odjel za financiranje Grada Čakovca raspisuje

JAVNO NADMETANJE ZA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE I POSTAVLJANJE UNIFICIRANIH DRVENIH KUĆICA ZA PRIGODNU PRODAJU U OKVIRU MANIFESTACIJE
“ADVENT U GRADU ZRINSKIH”

 1. Grad Čakovec daje na korištenje 7 mjesta dimenzija 2,50 x 2,10 m u ul. Kralja Tomislava te 5 mjesta istih dimenzija u Ulici Matice hrvatske na  koja se mogu postaviti unificirane drvene kućice za prigodnu prodaju božićnih, novogodišnjih ukrasa i sl.
 1. Uvjeti za korištenje javne površine propisani su rješenjem Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo Grada Čakovca KLASA: UP/I-350-01/16-08/472; UR.BROJ: 2109/2-08-02-16-1 od 09. studenoga 2016. godine.
 • Kućice za prodaju moraju biti unificirane, izrađene od drveta.
 • Jedna kućica predstavlja jedno prodajno mjesto. Uz istu nije dozvoljeno držati stolice, priručne stolove, kutije, vreće i sl.
 • Djelatnost koja se može obavljati je isključivo prigodna prodaja uz adventske i božićne blagdane.
 • Prodaja se može vršiti svakim danom u vremenskom razdoblju od 26. studenog 2016. do 01. siječnja 2017. godine.
 • Ukoliko je korisniku javne površine potrebna električna energija, priključak je dužan osigurati sam korisnik javne površine a ujedno je i odgovoran za  njeno sigurno korištenje.
 1. Sudionici javnog nadmetanja obvezni su podmiriti sva dugovanja prema Gradu Čakovcu za dosadašnje korištenje javnih površina i uplatiti jamčevinu od 2.600,00 kuna na žiro-račun Grada Čakovca IBAN HR1524070001806000006, model 68, šifra 1740 – OIB. Svaki sudionik dužan je uplatiti jamčevinu za onoliko mjesta koliko ih želi licitirati. Jamčevina se uračunava u ukupnu cijenu, a ukoliko sudionik ne uspije u nadmetanju, ista se vraća. Bez potvrde o uplati jamčevine sudionik nema pravo sudjelovati u javnom nadmetanju.
 1. Javno nadmetanje će se održati u petak, 18.11.2016. na Gradskom bazenu ŠRC “Mladost”, s početkom u 13,00 sati.
 1. Početna cijena za postavu jedne prodajne kućice je 2.600,00 kuna.
 1. Zainteresirane pravne i fizičke osobe mogu se za uvid u ostale pojedinosti u svezi s javnim nadmetanjem obratiti Upravnom odjelu za financiranje Grada Čakovca, ul. K. Tomislava 15, tel. 314-932.

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE GRADA ČAKOVCA