Predmet nabave – KAMERE (KUČIŠTA) ZA BRZINU – PREVENCIJA, PROMET I VIJEĆE
Procijenjena vrijednost nabave: 10.600,00 EUR (bez PDV-a)
Rok za dostavu ponuda: 14. lipanj 2023. godine do 11:00
Ponude dostaviti na: jednostavna.nabava@cakovec.hr

Dokumenti za preuzimanje: Dokumentacija o nabavi

Pregled dokumentacije:

Preuzimanje (DOCX, 53KB)


Preuzimanje (XLSX, 9KB)