Održan 11. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca

Kolegij gradonačelnice Grada Čakovca održan je 28. rujan 2022. u 12.00 sati sa sljedećim: DNEVNIM REDOM Upućivanje prijedloga Odluke i Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna...

11. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca

Temeljem članka 44. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21 i 2/22) sazivam 11. stručni kolegij zamjenice gradonačelnice Grada Čakovca i pročelnika upravnih...

Održan 10. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca

Kolegij gradonačelnice Grada Čakovca održan je 6. srpanj 2022. u 12.00 sati sa sljedećim: DNEVNIM REDOM Upućivanje prijedloga Suglasnosti za potpisivanje Sporazuma o sufinanciranju izgradnje...

10. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca

Temeljem članka 44. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21) sazivam 9. stručni kolegij zamjenice gradonačelnice Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada...

Održan 9. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca

Kolegij gradonačelnice Grada Čakovca održan je 17. lipanj 2022. u 08:00 sati sa sljedećim: DNEVNIM REDOM Upućivanje prijedloga Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u...

9. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca

Temeljem članka 44. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21) sazivam 9. stručni kolegij zamjenice gradonačelnice Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada...

Održan 8. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca

Kolegij gradonačelnice Grada Čakovca održan je 18. svibanj 2022. u 08:00 sati sa sljedećim DNEVNIM REDOM Upućivanje prijedloga Rješenja o razrješenju i imenovanju člana...

8. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca

Temeljem članka 44. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21 i 2/22) sazivam 8. stručni kolegij zamjenice gradonačelnice Grada Čakovca i pročelnika upravnih...

Održan 7. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca

Kolegij gradonačelnice Grada Čakovca održan je 20. travnja 2022. u 12:00 sati sa sljedećim: DNEVNIM REDOM Upućivanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca...

7. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca

Temeljem članka 44. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/2021 i 2/2022) sazivam 7. stručni kolegij zamjenice gradonačelnice Grada Čakovca i pročelnika upravnih...

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X