5. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca

Temeljem članka 44. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21) sazivam 5. stručni kolegij zamjenice gradonačelnice Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada...

Održan 5. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca

Kolegij gradonačelnice Grada Čakovca održan je 19. siječnja 2022. u 10:00 sati sa sljedećim: DNEVNI RED Upućivanje prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja...

3. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca

Temeljem članka 44. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21) sazivam 3. stručni kolegij zamjenice gradonačelnice Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada...

Održan 3. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca

Kolegij gradonačelnice Grada Čakovca održan je 13. listopada 2021. u 12:00 sati sa sljedećim: DNEVNIM REDOM Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada...

4. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca

8Temeljem članka 44. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21), sazivam 4. stručni kolegij zamjenice gradonačelnice Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada...

Održan 4. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca

Kolegij gradonačelnice Grada Čakovca održan je 1. prosinca 2021. u 12:00 sati sa sljedećim: DNEVNIM REDOM Upućivanje prijedloga: a) Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2022....

Održan 2. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca

Kolegij gradonačelnice Grada Čakovca održan je 8. rujan 2021. s početkom u 12:00 sati sa sljedećim: DNEVNIM REDOM Upućivanje prijedloga Odluke i polugodišnje izvješće...

2. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca

Temeljem članka 44. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21) sazivam 2. stručni kolegij zamjenice gradonačelnice Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada...

Održan 6. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca

Kolegij gradonačelnice Grada Čakovca održan je 23. ožujak 2022. u 08:00 sati sa sljedećim: DNEVNIM REDOM Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu...

9. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca

Temeljem članka 44. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21) sazivam 9. stručni kolegij zamjenice gradonačelnice Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada...

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X