Održan 14. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca

Kolegij gradonačelnice Grada Čakovca održan je 01. ožujka 2023. u 12:00 sati sa sljedećim: DNEVNIM REDOM   Upućivanje prijedloga: a) 1. Upućivanje prijedloga Odluke o donošenju III....

Održan 9. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca

Kolegij gradonačelnice Grada Čakovca održan je 17. lipanj 2022. u 08:00 sati sa sljedećim: DNEVNIM REDOM Upućivanje prijedloga Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u...

11. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca

Temeljem članka 44. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21 i 2/22) sazivam 11. stručni kolegij zamjenice gradonačelnice Grada Čakovca i pročelnika upravnih...

14. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca

Temeljem članka 44. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21 i 2/22) sazivam 14. stručni kolegij zamjenice gradonačelnice Grada Čakovca i pročelnika upravnih...

Održan 4. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca

Kolegij gradonačelnice Grada Čakovca održan je 1. prosinca 2021. u 12:00 sati sa sljedećim: DNEVNIM REDOM Upućivanje prijedloga: a) Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2022....

Održan 11. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca

Kolegij gradonačelnice Grada Čakovca održan je 28. rujan 2022. u 12.00 sati sa sljedećim: DNEVNIM REDOM Upućivanje prijedloga Odluke i Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna...

12. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca

Temeljem članka 44. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21 i 2/22) sazivam 12. stručni kolegij zamjenice gradonačelnice Grada Čakovca i pročelnika upravnih...

7. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca

Temeljem članka 44. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/2021 i 2/2022) sazivam 7. stručni kolegij zamjenice gradonačelnice Grada Čakovca i pročelnika upravnih...

13. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca

Temeljem članka 44. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21 i 2/22) sazivam 13. stručni kolegij zamjenice gradonačelnice Grada Čakovca i pročelnika upravnih...

Održan 13. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca

Kolegij gradonačelnice Grada Čakovca održan jeza 07. prosinca 2022. u 12:00 sati sa sljedećim: DNEVNIM REDOM Upućivanje prijedloga: a) Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2023....

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X