14. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca

Temeljem članka 44. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21 i 2/22) sazivam 14. stručni kolegij zamjenice gradonačelnice Grada Čakovca i pročelnika upravnih...

9. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca

Temeljem članka 44. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21) sazivam 9. stručni kolegij zamjenice gradonačelnice Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada...

Održan 9. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca

Kolegij gradonačelnice Grada Čakovca održan je 17. lipanj 2022. u 08:00 sati sa sljedećim: DNEVNIM REDOM Upućivanje prijedloga Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u...

Održan 10. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca

Kolegij gradonačelnice Grada Čakovca održan je 6. srpanj 2022. u 12.00 sati sa sljedećim: DNEVNIM REDOM Upućivanje prijedloga Suglasnosti za potpisivanje Sporazuma o sufinanciranju izgradnje...

Održan 16. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca

Kolegij gradonačelnice Grada Čakovca održan je 7. lipanj 2023. u 9:00 sati sa sljedećim: DNEVNIM REDOM   Upućivanje prijedloga Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada...

17. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca

Temeljem članka 44. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21 i 2/22) sazivam 17. stručni kolegij zamjenice gradonačelnice Grada Čakovca i pročelnika upravnih...

Održan 11. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca

Kolegij gradonačelnice Grada Čakovca održan je 28. rujan 2022. u 12.00 sati sa sljedećim: DNEVNIM REDOM Upućivanje prijedloga Odluke i Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna...

Održan 6. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca

Kolegij gradonačelnice Grada Čakovca održan je 23. ožujak 2022. u 08:00 sati sa sljedećim: DNEVNIM REDOM Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu...

12. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca

Temeljem članka 44. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21 i 2/22) sazivam 12. stručni kolegij zamjenice gradonačelnice Grada Čakovca i pročelnika upravnih...

Održan 7. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca

Kolegij gradonačelnice Grada Čakovca održan je 20. travnja 2022. u 12:00 sati sa sljedećim: DNEVNIM REDOM Upućivanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca...

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X