ODLUKA o odabiru i visini financijske potpore programima i projektima namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba...

Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,...

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama – Strossmayerova 9

Na temelju Odluke Povjerenstva za dodjelu nekretnina udrugama, Klasa: 372-09/22-01/4, Urbroj: 2109/2-01-22-05 od dana 19.04.2022. i Zaključka gradonačelnice Klasa: 372-09/22-01/4, Urbroj: 2109/2-01-01-22-06 od dana...

PRIJEDLOG LISTE PRVENSTVA za prostor Strossmayerova 9

Na temelju odredba Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca na korištenje udrugama (Službeni glasnik Grada...

PRIJEDLOG LISTE PRVENSTVA za prostor Ulica kralja Tomislava 34

Na temelju odredba Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca na korištenje udrugama (Službeni glasnik Grada...

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama – Strossmayerova 9

Na temelju Odluke Povjerenstva za dodjelu nekretnina udrugama, Klasa: 372-09/22-01/4, Urbroj: 2109/2-01-22-01 od dana 22.03.2022. i Zaključka gradonačelnice Klasa: 372-09/22-01/4, Urbroj: 2109/2-01-01-22-02 od dana...

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu gradskog prostora na korištenje udrugama – Ulica kralja Tomislava...

Na temelju Odluke Povjerenstva za dodjelu nekretnina udrugama, Klasa: 372-09/22-01/3, Urbroj: 2109/2-01-22-02 od dana 14.03.2022. i Zaključka gradonačelnice Klasa: 372-09/22-01/3, Urbroj: 2109/2-01-01-22-03 od dana...

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu gradskog prostora na korištenje udrugama

Na temelju Zaključka gradonačelnice Grada Čakovca Ljerke Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec. od dana 21.02.2022., Klasa: 372-09/22-01/2 RASPISUJE SE JAVNI  NATJEČAJ za dodjelu gradskog prostora na korištenje udrugama I. prikupljanjem...

JAVNI POZIV KORISNICIMA PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA ZA DOSTAVU PRIJAVA ZA FINANCIJSKE POTPORE PROJEKTIMA...

1. PREDMET JAVNOG POZIVA Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata korisnika proračuna Grada Čakovca iz područja društvenih djelatnosti za zadovoljavanje...

JAVNI POZIV KORISNICIMA PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA ZA DOSTAVU PRIJAVA ZA FINANCIJSKE POTPORE PROJEKTIMA...

1. PREDMET JAVNOG POZIVA Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata svih korisnika Proračuna Grada Čakovca iz područja društvenih djelatnosti za...

ODLUKA o odabiru i visini financijske potpore programima i projektima namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba...

Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,...

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X