ODLUKA o odabiru i visini financijske potpore programima i projektima namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba...

Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,...

Izvješće za udruge (korištenje prostora) za 2022.

Na temelju odredbi čl. 8. stavak 6. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca na korištenje...

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama – Dr. Ante Starčevića 1

Na temelju Odluke Povjerenstva za dodjelu nekretnina udrugama, Klasa: 372-09/23-01/3, Urbroj: 2109-2-01-23-01 od dana 28.03.2023. i Zaključka gradonačelnice Klasa: 372-09/23-01/3, Urbroj: 2109-2-01-01-23-02 od dana...

JAVNI POZIV KORISNICIMA PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA ZA DOSTAVU PRIJAVA ZA FINANCIJSKE POTPORE PROJEKTIMA...

1. PREDMET JAVNOG POZIVA Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata svih korisnika Proračuna Grada Čakovca iz područja društvenih djelatnosti za...

JAVNI POZIV KORISNICIMA PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA ZA DOSTAVU PRIJAVA ZA FINANCIJSKE POTPORE PROJEKTIMA...

1. PREDMET JAVNOG POZIVA Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata korisnika proračuna Grada Čakovca iz područja društvenih djelatnosti za zadovoljavanje...

PRIJEDLOG LISTE PRVENSTVA za prostor – Stjepana Radića 1

Na temelju odredba Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca na korištenje udrugama (Službeni glasnik Grada...

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA FINANCIJSKE POTPORE PROJEKTIMA I PROGRAMIMA NAMIJENJENIM ZADOVOLJAVANJU JAVNIH...

1. PREDMET JAVNOG POZIVA Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata svih korisnika Proračuna Grada Čakovca iz područja kulture, tradicijske kulture...

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu gradskog prostora na korištenje udrugama

Na temelju Odluke Povjerenstva za dodjelu nekretnina udrugama, Klasa: 372-09/22-01/11, Urbroj: 2109-2-01-01-22-01 od dana 31.08.2022. i Zaključka gradonačelnice Klasa: 372-09/22-01/11, Urbroj: 2109-2-01-01-22-02 od dana...

Izvješće – o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom...

Na temelju odredbi čl. 8. stavak 6. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca na korištenje...

PRIJEDLOG LISTE PRVENSTVA za prostor – Strossmayerova 9

Na temelju odredba Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca na korištenje udrugama (Službeni glasnik Grada...

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X