ZAPISNIK sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

ZAPISNIK s 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 24. lipnja 2022., u gradskoj vijećnici Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15, Čakovec, s početkom u 16:00 sat

Održana 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Sjednica je održana 24. lipanj 2022. s početkom u 16:00 sati sa sljedćim DNEVNIM REDOM Donošenje Oduke o razrješenju predsjednika Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal ...

10. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Temeljem članka 32. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21 i 2/22), sazivam 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca za 24. lipanj 2022. (petak)...

ZAPISNIK sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

ZAPISNIK sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 25. svibnja 2022., u gradskoj vijećnici Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15, Čakovec, s početkom u 16:00 sati

Održana 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Sjednica je održana 25. svibanj 2022. s početkom u 16:00 sati sa sljedćim DNEVNIM REDOM Verifikacija mandata vijećnikaMaterijal Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana...

9. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Temeljem članka 32. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21 i 2/22), sazivam 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca za 25. svibanj 2022. (srijeda)...

ZAPISNIK sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

ZAPISNIK s 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 27. travnja 2022., u dvorani Društvenog doma u Novom Selu Rok, Maršala Tita 49, s početkom u 16:00...

Održana 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Sjednica je održana 27. travanj 2022.s početkom u 16:00 sati sa sljedćim DNEVNIM REDOM Donošenje Odluke o prijenosu uživo sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal ...

8. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Temeljem članka 32. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21 i 2/22), sazivam 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca za 27. travanj 2022. (srijeda)...

ZAPISNIK sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

ZAPISNIK sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 30. ožujka 2022., u dvorani Društvenog doma u Novom Selu Rok, Maršala Tita 49, s početkom...

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X