Održana 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Sjednica je održana 8. prosinac 2021. s početkom u 16:00 sati sa sljedećim: DNEVNIM REDOM Donošenje: a) Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2022. s projekcijom...

ZAPISNIK sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

ZAPISNIK sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 30. ožujka 2022., u dvorani Društvenog doma u Novom Selu Rok, Maršala Tita 49, s početkom...

Održana 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Sjednica je održana 30. ožujak 2022. s početkom u 16:00 sati sa sljedećim: DNEVNIM REDOM Verifikacija mandata vijećnika Materijal Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća...

Održana 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Sjednica je održana 31. kolovoz 2021. s početkom u 12:00 sati u zgradi Društvenog doma u Novom Selu Rok, sa sljedećim DNEVNIM REDOM Donošenje Odluke...

ZAPISNIK s 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

ZAPISNIK sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 26. siječnja 2022., u dvorani Društvenog doma u Novom Selu Rok, Maršala Tita 49, s početkom u 16:00...

7. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Temeljem članka 32. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21), sazivam 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca za 30. ožujak 2022. (srijeda) u 16:00...

ZAPISNIK s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

ZAPISNIK s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 08. prosinca 2021., u dvorani Društvenog doma u Novom Selu Rok, Maršala Tita 49, s početkom u 16:00...

ZAPISNIK s 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

ZAPISNIK sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 20. listopada 2021., u dvorani Društvenog doma u Novom Selu Rok, Maršala Tita 49, s početkom  u 16:00...

3. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Temeljem članka 32. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21), sazivam 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca za 15. rujan 2021. (srijeda) u 12:00...

ZAPISNIK s 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

Z A P I S N I K s 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 15. rujna 2021., u dvorani Društvenog doma u Novom Selu...

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X