ZAPISNIK sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

ZAPISNIK s 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 24. lipnja 2022., u gradskoj vijećnici Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15, Čakovec, s početkom u 16:00 sat

Održana 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Sjednica je održana 14. prosinca 2022. s početkom u 12:00 sati sa sljedćim DNEVNIM REDOM Donošenje: a) Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2023. s projekcijom...

ZAPISNIK sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

ZAPISNIK sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 25. svibnja 2022., u gradskoj vijećnici Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15, Čakovec, s početkom u 16:00 sati

Održana 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Sjednica je održana 31. kolovoz 2021. s početkom u 12:00 sati u zgradi Društvenog doma u Novom Selu Rok, sa sljedećim DNEVNIM REDOM Donošenje Odluke...

Održana 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Sjednica je održana 15. rujan 2021. s početkom u 12:00 sati u zgradi Društvenog doma u Novom Selu Rok, sa sljedećim DNEVNIM REDOM Donošenje Odluke...

12. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Temeljem članka 32. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21 i 2/22), sazivam 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca za 05. listopada 2022. (srijeda)...

ZAPISNIK s 1. konstituirajuće sjednice i radnog dijela konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

Z A P I S N I K s 1. konstituirajuće sjednice i radnog dijela konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca,  održane 17. lipnja 2021....

5. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Temeljem članka 32. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21), sazivam 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca za 8. prosinac 2021. (srijeda) u 16:00...

ZAPISNIK sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

Z A P I S N I K s 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 13. srpnja 2022., u gradskoj vijećnici Grada Čakovca, Kralja Tomislava...

ZAPISNIK sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

ZAPISNIK s 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 27. travnja 2022., u dvorani Društvenog doma u Novom Selu Rok, Maršala Tita 49, s početkom u 16:00...

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X