ZAPISNIK sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

ZAPISNIK sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 30. ožujka 2022., u dvorani Društvenog doma u Novom Selu Rok, Maršala Tita 49, s početkom...

3. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Temeljem članka 32. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21), sazivam 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca za 15. rujan 2021. (srijeda) u 12:00...

16. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Temeljem članka 32. Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca 1/21 i 2/22), sazivam 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca za 3. svibanj 2023. (srijeda)...

ZAPISNIK sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

ZAPISNIK s 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 05. listopada 2022., u gradskoj vijećnici Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15, Čakovec, s početkom u 12:00 sati

20. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Temeljem članka 32. Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca, broj 1/21, 2/22), sazivam 20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca za 23. studeni 2023. (četvrtak)...

ZAPISNIK s 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

ZAPISNIK sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 26. siječnja 2022., u dvorani Društvenog doma u Novom Selu Rok, Maršala Tita 49, s početkom u 16:00...

Održana 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Sjednica je održana 8. prosinac 2021. s početkom u 16:00 sati sa sljedećim: DNEVNIM REDOM Donošenje: a) Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2022. s projekcijom...

15. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Temeljem članka 32. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21 i 2/22), sazivam 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca za 8. ožujak 2023. (srijeda)...

ZAPISNIK s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

ZAPISNIK s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 08. prosinca 2021., u dvorani Društvenog doma u Novom Selu Rok, Maršala Tita 49, s početkom u 16:00...

Održana 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Sjednica je održana 13. rujna 2023. s početkom u 12:00 sati sa sljedećim   DNEVNIM REDOM   Prijedlog Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za prvo polugodište...

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X