17. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Temeljem članka 32. Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca 1/21 i 2/22), sazivam 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca za 14. lipanj 2023. (srijeda)...

3. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Temeljem članka 32. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21), sazivam 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca za 15. rujan 2021. (srijeda) u 12:00...

Održana 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Sjednica je održana 15. rujan 2021. s početkom u 12:00 sati u zgradi Društvenog doma u Novom Selu Rok, sa sljedećim DNEVNIM REDOM Donošenje Odluke...

Održana 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Sjednica je održana 13. srpnja 2022. s početkom u 12:00 sati sa sljedćim DNEVNIM REDOM Donošenje Odluke o: a) izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal b)...

ZAPISNIK s 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

Z A P I S N I K s 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 15. rujna 2021., u dvorani Društvenog doma u Novom Selu...

4. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Temeljem članka 32. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21), sazivam 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca za 20. listopad 2021. (srijeda) u 16:00...

ZAPISNIK sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

ZAPISNIK s 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 27. travnja 2022., u dvorani Društvenog doma u Novom Selu Rok, Maršala Tita 49, s početkom u 16:00...

Održana 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Sjednica je održana 8. prosinac 2021. s početkom u 16:00 sati sa sljedećim: DNEVNIM REDOM Donošenje: a) Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2022. s projekcijom...

9. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Temeljem članka 32. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21 i 2/22), sazivam 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca za 25. svibanj 2022. (srijeda)...

ZAPISNIK s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

ZAPISNIK s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 08. prosinca 2021., u dvorani Društvenog doma u Novom Selu Rok, Maršala Tita 49, s početkom u 16:00...

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X