OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME NA RADNO MJESTO...

Naziv tijela koje provodi testiranje: Povjerenstvo za provođenje Javnog natječaja Naziv radnog mjesta: Viši referent za komunalnu naknadu                Javni natječaj je objavljen u Narodnim...

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME NA RADNO MJESTO...

Naziv tijela koje provodi testiranje: Povjerenstvo za provođenje Javnog natječaja Naziv radnog mjesta: Stručni suradnik za održavanje komunalne infrastrukture                          Javni natječaj je objavljen u Narodnim...

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme: STRUČNI SURADNIK ZA INFORMATIKU I...

Na temelju članaka 17. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11,...

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za EU integraciju, gospodarstvo i digitalizaciju

Na temelju članka 53.a stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 36/09, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12,...

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto: VIŠI REFERENT...

Na temelju članaka 17. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11, 4/18,...

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto: REFERENT ZA...

Na temelju članaka 17. stavka 1., članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08,...

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto: VIŠI REFERENT...

Na temelju članaka 17. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11, 4/18,...

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME NA RADNO MJESTO...

Naziv tijela koje provodi testiranje: Povjerenstvo za provođenje Javnog natječaja Naziv radnog mjesta: Voditelj Odsjeka za održavanje i gradnju komunalne infrastrukture                                      Javni natječaj je...

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X