JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU čestica kčbr. 940/2 i 940/3, obje k.o. Mačkovec, u...

Sukladno Zaključku gradonačelnice Grada Čakovca Ljerke Cividini, .mag.ing.traff. /univ.spec.oec. Klasa: 940-01/22-01/15, Urbroj: 2109-2-01-01-22-04 od dana 16.09.2022. raspisuje se  JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU čestica kčbr. 940/2 i...

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu poticaja za kupnju nekretnina na području mjesnih odbora Grada Čakovca

Na temelju čl. 5. Odluke o mjerama poticaja za kupnju nekretnina na području mjesnih odbora Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca br. 2/22) i...

NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA UREĐENJA TRGA REPUBLIKE U ČAKOVCU

NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA UREĐENJA TRGA REPUBLIKE U ČAKOVCU GRAD ČAKOVEC raspisuje, UDRUŽENJE ARHITEKATA MEĐIMURJA organizira i provodi javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I....

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U MIHOVLJANU

Na temelju Zaključka gradonačelnice Grada Čakovca, Klasa: 940-01/21-01/68, Urbroj: 2109-2-01-01-22-08 od dana 02.09.2022. raspisuje se dana 02.09.2022. godine JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U MIHOVLJANU ...

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu gradskog prostora na korištenje udrugama

Na temelju Odluke Povjerenstva za dodjelu nekretnina udrugama, Klasa: 372-09/22-01/11, Urbroj: 2109-2-01-01-22-01 od dana 31.08.2022. i Zaključka gradonačelnice Klasa: 372-09/22-01/11, Urbroj: 2109-2-01-01-22-02 od dana...

JAVNI NATJEČAJ za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta Grada Čakovca u svrhu poljoprivredne obrade javnim...

Temeljem Odluke o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta Grada Čakovca u svrhu poljoprivredne obrade javnim prikupljanjem ponuda i o raspisivanju javnog natječaja, Klasa:...

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu gradskog prostora na korištenje udrugama

Na temelju Zaključka gradonačelnice Grada Čakovca Ljerke Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec. od dana 21.02.2022., Klasa: 372-09/22-01/2 RASPISUJE SE JAVNI  NATJEČAJ za dodjelu gradskog prostora na korištenje udrugama I. prikupljanjem...

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU građevinskog zemljišta mješovite namjene u obuhvatu Detaljnog plana uređenja...

Na temelju Zaključka gradonačelnice Grada Čakovca, Klasa: 940-01/21-01/42, Urbroj: 2109/2-01-01-21-02 od dana 16.08.2020. godine, objavljuje se JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU građevinskog zemljišta mješovite namjene u obuhvatu...

OBAVIJEST I UPUTU Kandidatima/kinjama u postupku Natječaja za prijam u službu na neodređeno...

Sukladno odredbama članaka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11, 4/18, 96/18, 112/19),...

JAVNI NATJEČAJ O prodaji stana na adresi Ivana pl. Zajca 11, Čakovec, na 4....

Temeljem Zaključka Gradonačelnika od dana 21.04.2021., Klasa: 940-01/20-01/32, Urbroj: 2109/2-01-01-21-19, raspisuje se   JAVNI NATJEČAJ  O prodaji stana na adresi Ivana pl. Zajca 11, Čakovec, na 4....

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X