OBAVIJEST I UPUTU Kandidatima/kinjama u postupku Natječaja za prijam u službu na neodređeno...

Sukladno odredbama članaka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11, 4/18, 96/18, 112/19),...

JAVNI NATJEČAJ O prodaji stana na adresi Ivana pl. Zajca 11, Čakovec, na 4....

Temeljem Zaključka Gradonačelnika od dana 21.04.2021., Klasa: 940-01/20-01/32, Urbroj: 2109/2-01-01-21-19, raspisuje se   JAVNI NATJEČAJ  O prodaji stana na adresi Ivana pl. Zajca 11, Čakovec, na 4....

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA uz križanje ulice Globetka i Vukovarske ulice u...

Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Čakovca broj, Klasa: 021-05/21-01/25, Urbroj: 2109/2-02-21-06 od dana 22.03.2021., (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 01/21) i Zaključka gradonačelnika...

JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada...

Na temelju odredbe članka 31.st.5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/2018, 115/2018 i 98/2019 – u daljnjem tekstu: Zakon) i Odluke o raspisivanju javnog...

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Na temelju Zaključka gradonačelnika Grada Čakovca Klasa: 372-03/21-01/4, Urbroj 2109/2-01-01-21-01 od dana 24.03.2021. RASPISUJE SE JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA   I. PREDMET PONUDE POSLOVNI...

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU građevinskog zemljišta mješovite namjene u obuhvatu Detaljnog plana uređenja...

Na temelju Zaključka gradonačelnika Grada Čakovca, Klasa: 940-01/20-01/47, Urbroj: 2109/2-01-01-21-20 od dana 09.03.2021. godine, objavljuje se  JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU građevinskog zemljišta mješovite namjene u obuhvatu...

JAVNI NATJEČAJ za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta Grada Čakovca u svrhu poljoprivredne obrade javnim...

Temeljem Zaključka o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta Grada Čakovca u svrhu poljoprivredne obrade javnim prikupljanjem ponuda i o raspisivanju javnog natječaja, Klasa:...

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU građevinskog zemljišta u obuhvatu Detaljnog plana uređenja područja „Brezje“...

Na temelju Zaključka gradonačelnika Grada Čakovca, Klasa: 940-01/20-01/47, Urbroj: 2109/2-01-01-21-18 od dana 23.02.2021.godine, objavljuje se JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU građevinskog zemljišta u obuhvatu Detaljnog plana uređenja...

NATJEČAJ ZA NAJ-AKCIJU 2021.

Koordinacijski odbor akcije Grad Čakovec - prijatelj djece raspisuje natječaj za Naj-akciju u 2021. godini Prijedlog Naj-akcije mora sadržavati opis aktivnosti (programa, projekta) namijenjenih poboljšanju kvalitete...

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA ČAKOVCA U 2021. GODINI

Na temelju članka 11. Odluke o javnim priznanjima Grada Čakovca, dodjele nagrade „Josip Štolcer Slavenski“ i Glazbene nagrade Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca...

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X