JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto: VODITELJ ODSJEKA...

Na temelju članaka 17. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11, 4/18,...

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu gradskog prostora na korištenje udrugama

Na temelju Odluke Povjerenstva za dodjelu nekretnina udrugama, Klasa: 372-03/20-01/12, Urbroj: 2109-2-01-01-22-19 od dana 21.11.2022. i Zaključka gradonačelnice Klasa: 372-03/20-01/12, Urbroj: 2109-2-01-01-22-20 od dana...

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske...

Temeljem članka 31., stavka 12., Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19, 57/22) i članka 29. Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca...

Javni natječaj i Poziv za podnošenje molbe za davanje u najam stanova u vlasništvu...

Temeljem Zaključka gradonačelnice Grada Čakovca, Klasa: 371-08/22-01/11, Urbroj: 2109-2-01-01-22-1 od dana 4.10.2022. objavljuje se Javni natječaj i Poziv za podnošenje molbe za davanje u najam...

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU čestica kčbr. 940/2 i 940/3, obje k.o. Mačkovec, u...

Sukladno Zaključku gradonačelnice Grada Čakovca Ljerke Cividini, .mag.ing.traff. /univ.spec.oec. Klasa: 940-01/22-01/15, Urbroj: 2109-2-01-01-22-04 od dana 16.09.2022. raspisuje se  JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU čestica kčbr. 940/2 i...

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu poticaja za kupnju nekretnina na području mjesnih odbora Grada Čakovca

Na temelju čl. 5. Odluke o mjerama poticaja za kupnju nekretnina na području mjesnih odbora Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca br. 2/22) i...

NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA UREĐENJA TRGA REPUBLIKE U ČAKOVCU

NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA UREĐENJA TRGA REPUBLIKE U ČAKOVCU GRAD ČAKOVEC raspisuje, UDRUŽENJE ARHITEKATA MEĐIMURJA organizira i provodi javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I....

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U MIHOVLJANU

Na temelju Zaključka gradonačelnice Grada Čakovca, Klasa: 940-01/21-01/68, Urbroj: 2109-2-01-01-22-08 od dana 02.09.2022. raspisuje se dana 02.09.2022. godine JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U MIHOVLJANU ...

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu gradskog prostora na korištenje udrugama

Na temelju Odluke Povjerenstva za dodjelu nekretnina udrugama, Klasa: 372-09/22-01/11, Urbroj: 2109-2-01-01-22-01 od dana 31.08.2022. i Zaključka gradonačelnice Klasa: 372-09/22-01/11, Urbroj: 2109-2-01-01-22-02 od dana...

JAVNI NATJEČAJ za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta Grada Čakovca u svrhu poljoprivredne obrade javnim...

Temeljem Odluke o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta Grada Čakovca u svrhu poljoprivredne obrade javnim prikupljanjem ponuda i o raspisivanju javnog natječaja, Klasa:...

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X