JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Na temelju Zaključka gradonačelnika Grada Čakovca Klasa: 372-03/21-01/4, Urbroj 2109/2-01-01-21-01 od dana 24.03.2021. RASPISUJE SE JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA   I. PREDMET PONUDE POSLOVNI...

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU građevinskog zemljišta namjene „M2“ u obuhvatu Detaljnog plana uređenja...

Na temelju Zaključka gradonačelnika Grada Čakovca, Klasa: 940-01/20-01/29, Urbroj: 2109/2-01-01-20-02 od dana 8.7.2020. godine, objavljuje se JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU građevinskog zemljišta namjene „M2“ u obuhvatu...

JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskih zemljišta namjene „M1“, u obuhvatu Detaljnog plana uređenja...

Na temelju Zaključka od dana 23.09.2019., broj, Klasa:940-01/19-01/37, Urbroj:2109/2-01-01-19-04 od dana 23.09.2019. godine, gradonačelnik Grada Čakovca Stjepan Kovač objavljuje JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskih zemljišta namjene...

Natječaj za objavljivanje knjiga

Komisija za nakladničku djelatnost Grada Čakovca raspisuje natječaj za objavljivanje knjiga u Biblioteci „Insula“. Natječaj se raspisuje za knjige poezije, proze, drame i publicistike. Na...

JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora u ulici Stjepana Radića 1, Čakovec

Temeljem Zaključka gradonačelnika Grada Čakovca, broj, Klasa: 372-03/19-01/9, Urbroj: 2109/02-01-01-19-02, od dana 20.11.2019. Grad Čakovec raspisuje JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora u ulici Stjepana Radića...

JAVNI NATJEČAJ za prodaju jednosobnog stana u ulici Valenta Morandinija 17

Temeljem Odluke o odobravanju prodaje stanova u vlasništvu Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 4/10) i Zaključka Gradonačelnika Grada Čakovca od dana 22.03.2019.,...

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU građevinskog zemljišta namjene „M1 i M2“ u obuhvatu Detaljnog...

Na temelju odluke Gradskog vijeća Grada Čakovca, Klasa: 021-05/20-01/102, Urbroj: 2109/2-02-20-06 od dana 15. prosinca 2020. godine (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 11/20) i...

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA prostorno-planske oznake „AK“, ulica ZAVNOH-a, Čakovec

Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Čakovca od dana 26.04.2018., broj, Klasa: 021-05/18-01/36, Urbroj: 2109/2-02-18-03 (Službeni glasnik Grada Čakovca br. 02/18) i Zaključka gradonačelnika...

JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta namjene „M2“, u obuhvatu Urbanističkog plana uređenja...

Na temelju Zaključka gradonačelnika Grada Čakovca od dana 25.03.2019. broj, Klasa: 940-01/19-01/11, Urbroj: 2109/2-01-01-19-03,  i Zaključka od  23.09.2019., broj, Klasa: 940-01/19-01/29, Urbroj: 2109/2-01-01-19-08, gradonačelnik...

JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta namjene „M1“, u obuhvatu Detaljnog plana uređenja...

Na temelju Zaključka gradonačelnika Grada Čakovca od dana 23.09.2019., broj, Klasa:940-01/19-01/37, Urbroj:2109/2-01-01-19-04 od dana 23.09.2019. godine, gradonačelnik Grada Čakovca Stjepan Kovač objavljuje JAVNI NATJEČAJ za prodaju...

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X