JAVNI POZIV ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ČLANOVE NADZORNOG ODBORA...

Gradonačelnica Grada Čakovca upućuje J A V N I   P O Z I V ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ČLANOVE NADZORNOG ODBORA MEĐIMURSKIH VODA d.o.o. Sukladno Društvenom...

JAVNI POZIV ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ČLANOVE NADZORNIH ODBORA TRGOVAČKIH...

Gradonačelnica Grada Čakovca u funkciji Skupštine društva upućuje J A V N I   P O Z I V ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ČLANOVE NADZORNIH ODBORA...

JAVNI POZIV ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ČLANOVE UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA...

Gradonačelnica Grada Čakovca upućuje JAVNI POZIV ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ČLANOVE UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD ČAKOVEC TE VATROGASNOG VIJEĆA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE...

POZIV za dostavu ponuda za prodaju LANGOŠA na manifestaciji...

POZIV za dostavu ponuda za prodaju LANGOŠA na manifestaciji „Porcijunkulovo“ u terminu 30.7. – 2.8.2021.  Prodaja na sljedećim lokacijama: ULICA J.J. STROSSMAYERA – kod kućnog broja 3 ...

POZIV za dostavu ponuda za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme manifestacije...

POZIV za dostavu ponuda za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme manifestacije „Porcijunkulovo 2021.“ Na sljedećim lokacijama u Čakovcu:   Trg Republike Manifestacija Termin Položaj Površina (m2)   Porcijunkulovo   30.7. – 2.8.2021. Rubni dio Trga, lijeva strana     400     Perivoj Zrinski Manifestacija Termin Položaj Površina...

Poziv za iskazivanje interesa za pružanje usluga programi za djecu...

PONUDA TREBA SADRŽAVATI uredno ispunjeni obrazac; izvornik ili ovjerenu presliku dokumentacije koja sadrži osnovne osobne podatke o ponuditelju, uz dostavu odgovarajućih dokaza (OIB, osobnu...

JAVNI POZIV ZA ZAKUP JAVNE POVRŠINE ZA POSTAVLJANJE LUNA PARKA ZA...

Na temelju Zaključka Gradonačelnice Grada Čakovca, Klasa:022-05/21-01/39, Ur.Br.2109/02-01-21-01 od dana 29.06.2021. god, Komisija za raspisivanje i provođenje natječaja za javne programe i Povjerenstvo za...

Rok 18.6.2021.: Javni poziv za prikupljanje prijava zainteresiranih građana s ciljem...

Međimurska energetska agencija (MENEA) d.o.o. objavila je Javni poziv za prikupljanje prijava zainteresiranih građana - vlasnika ili suvlasnika obiteljskih kuća s ciljem procjene rizika...

JAVNI POZIV – Evidentiranje nerazvrstane ceste u Kuršancu

Na temelju odredbi čl.131.– 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13,  54/13, 148/13, 92/14  i 110/19), Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti...

JAVNI POZIV za stjecanje prava korištenja sredstava spomeničke rente Grada Čakovca

Na temelju odredbe čl. 8. Pravilnika o provedbi Srednjoročnog programa korištenja sredstava spomeničke rente za 2021. god., gradonačelnik Grada Čakovca objavljuje JAVNI POZIV za stjecanje prava...

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X