Javni poziv za financiranje programa i projekata namijenjenih mladima iz...

Na osnovi Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15,...

Poništenje Poziva za dostavu ponuda za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme...

Temeljem Zaključka Gradonačelnice Grada Čakovca, Klasa:024-04/23-02/16, URBROJ:2109-2-01-23-1, od dana 09.05.2023. god., vezano uz održavanje manifestacije „Porcijunkulovo 2023.“, Rješenja o imenovanju povjerenstva Klasa: 024-04/23-02/17, URBROJ:2109-2-01-01-23-1,...

Poziv za iskazivanje interesa za pružanje usluga „programi za djecu –...

Temeljem Zaključka Gradonačelnice Grada Čakovca, Klasa:024-04/23-02/16, Ur.br:2109-2-01-23-1, od dana 09.05.2023. god., vezano uz održavanje manifestacije „Porcijunkolovo 2023. god.“, gore navedeni Upravni odjel upućuje; P O...

POZIV za dostavu ponuda za prodaju LANGOŠA na manifestaciji „Porcijunkulovo 2023“...

Temeljem Zaključka Gradonačelnice Grada Čakovca, , Klasa:024-04/23-02/16, Ur.br:2109-2-01-23-1, od dana 09.05.2023. god., 09.05.2023. god., vezano uz održavanje manifestacije „Porcijunkolovo 2023. god.“, gore navedeni Upravni...

POZIV za dostavu ponuda za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme manifestacije...

POZIV za dostavu ponuda za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme manifestacije „Porcijunkulovo 2023.“ Na sljedećim lokacijama u Čakovcu: Trg Republike Manifestacija Termin Položaj Površina (m2)   Porcijunkulovo   28.7. – 2.8.2023. Rubni dio Trga republike, lijeva...

Javni poziv za financiranje programa i projekata namijenjenih mladima iz...

Na osnovi Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15,...

ODLUKA o odabiru i visini financijske potpore programima i projektima namijenjenim...

Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,...

ODLUKA o odabiru i visini financijske potpore programima i projektima namijenjenim...

Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,...

Javni natječaj i Poziv za dostavu molbi za davanje u najam...

Temeljem Zaključka Gradonačelnice Grada Čakovca Ljerke Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec., Klasa: 371-08/22-01/11, Urbroj: 2109-2-04-01-22-09, raspisuje se JAVNI NATJEČAJ i objavljuje se POZIV za dostavu molbi za davanje...

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama – Dr....

Na temelju Odluke Povjerenstva za dodjelu nekretnina udrugama, Klasa: 372-09/23-01/3, Urbroj: 2109-2-01-23-01 od dana 28.03.2023. i Zaključka gradonačelnice Klasa: 372-09/23-01/3, Urbroj: 2109-2-01-01-23-02 od dana...

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X