POZIV za dostavu ponuda za prodaju LANGOŠA na manifestaciji „Porcijunkulovo“...

Prodaja na sljedećim lokacijama (jedno prodajno mjesto vel. do max.25 m2): (prodajno mjesto utvrdit će se na licu mjesta u skladu s prostornim mogućnostima) Ulica...

Poziv za iskazivanje interesa za pružanje usluga programi za djecu...

Lokacije od br.1 - 4. , nalaze se u južnom djelu jezera Parka P.Zrinski (lijevo od centralnog ulaza u Perivoj – nasuprot stare trafostanice...

JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za imenovanje člana Povjerenstva za nadzor...

Temeljem članka 17. Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Čakovca (Sl .gl. Grada Čakovca 4/2022), Gradonačelnica Grada Čakovca raspisuje J A V N I    P...

JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za imenovanje člana Povjerenstva za nadzor...

Temeljem članka 17. Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Čakovca (Sl .gl. Grada Čakovca 4/2022), Gradonačelnica Grada Čakovca raspisuje J A V N I    P...

PRIJEDLOG LISTE PRVENSTVA za prostor – Strossmayerova 9

Na temelju odredba Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca na korištenje udrugama (Službeni glasnik Grada...

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama – Strossmayerova...

Na temelju Odluke Povjerenstva za dodjelu nekretnina udrugama, Klasa: 372-09/22-01/4, Urbroj: 2109/2-01-22-05 od dana 19.04.2022. i Zaključka gradonačelnice Klasa: 372-09/22-01/4, Urbroj: 2109/2-01-01-22-06 od dana...

PRIJEDLOG LISTE PRVENSTVA za prostor Strossmayerova 9

Na temelju odredba Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca na korištenje udrugama (Službeni glasnik Grada...

PRIJEDLOG LISTE PRVENSTVA za prostor Ulica kralja Tomislava 34

Na temelju odredba Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca na korištenje udrugama (Službeni glasnik Grada...

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA ČAKOVCA...

Na temelju članka 12. Odluke o javnim priznanjima Grada Čakovca, dodjele nagrade „Josip Štolcer Slavenski“ i Glazbene nagrade Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca...

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU građevinskog zemljišta u obuhvatu Detaljnog...

Sukladno Odluci Gradskog vijeća Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 11/2020), Klasa: 021-05/20-01/102, Urbroj: 2109/2-02-20-06 od dana 15.12.2020. godine i Zaključka gradonačelnice Grada...

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X