PRIJEDLOG LISTE PRVENSTVA za prostor Ulica kralja Tomislava 34

Na temelju odredba Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca na korištenje udrugama (Službeni glasnik Grada...

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA ČAKOVCA...

Na temelju članka 12. Odluke o javnim priznanjima Grada Čakovca, dodjele nagrade „Josip Štolcer Slavenski“ i Glazbene nagrade Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca...

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU građevinskog zemljišta u obuhvatu Detaljnog...

Sukladno Odluci Gradskog vijeća Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 11/2020), Klasa: 021-05/20-01/102, Urbroj: 2109/2-02-20-06 od dana 15.12.2020. godine i Zaključka gradonačelnice Grada...

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama – Strossmayerova...

Na temelju Odluke Povjerenstva za dodjelu nekretnina udrugama, Klasa: 372-09/22-01/4, Urbroj: 2109/2-01-22-01 od dana 22.03.2022. i Zaključka gradonačelnice Klasa: 372-09/22-01/4, Urbroj: 2109/2-01-01-22-02 od dana...

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu gradskog prostora na korištenje udrugama –...

Na temelju Odluke Povjerenstva za dodjelu nekretnina udrugama, Klasa: 372-09/22-01/3, Urbroj: 2109/2-01-22-02 od dana 14.03.2022. i Zaključka gradonačelnice Klasa: 372-09/22-01/3, Urbroj: 2109/2-01-01-22-03 od dana...

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu gradskog prostora na korištenje udrugama

Na temelju Zaključka gradonačelnice Grada Čakovca Ljerke Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec. od dana 21.02.2022., Klasa: 372-09/22-01/2 RASPISUJE SE JAVNI  NATJEČAJ za dodjelu gradskog prostora na korištenje udrugama I. prikupljanjem...

PONOVLJENI POZIV za dostavu ponuda za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na...

GRAD ČAKOVEC, Kralja Tomislava 15, Čakovec upućuje   PONOVLJENI POZIV za dostavu ponuda za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na manifestaciji „Međimurski fašnik 2022.“ I. Predmet ovog poziva je dostava ponuda za...

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022....

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (NN 111/21), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,...

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA SUCE POROTNIKE ŽUPANIJSKOG...

Gradonačelnica Grada Čakovca upućuje P O N O V L J E N I    J A V N I   P O Z I V ZA UTVRĐIVANJE...

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X