JAVNI POZIV

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o...

Javni poziv za uvid u spis predmeta – MEĐIMURSKE VODE d.o.o.

Javni poziv za uvid u spis predmeta MEĐIMURSKE VODE d.o.o., 40000 Čakovec, Matice hrvatske 10 - dostavlja se I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u...

JAVNO NADMETANJE za korištenje javne površine postavljanjem štandova na lokaciji “Starog...

Na temelju zaključka Gradskog poglavarstva (Kl.UP/I 350-01/95-01/126 od 28.07.1995.) raspisuje se: JAVNO NADMETANJE za korištenje javne površine postavljanjem štandova na lokaciji “Starog sajmišta” u Čakovcu Grad Čakovec...

POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ORGANIZACIJE KLIZALIŠTA U GRADU ČAKOVCU

Temeljem Odluke gradonačelnika Grada Čakovca objavljuje se: POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ORGANIZACIJE KLIZALIŠTA U GRADU ČAKOVCU Inačica 1. Poziv je namijenjen investitorima, pravnim osobama zainteresiranim za organizaciju klizališta...

Javni poziv za uvid u spis predmeta – Slaviša Mihalic

Javni poziv za uvid u spis predmeta Slaviša Mihalic, 40000 Štefanec, Zrinskih 2A - dostavlja se I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja...

Javni poziv za uvid u spis predmeta – Valentin Lolić, Vesna...

Javni poziv za uvid u spis predmeta Valentin Lolić, 40000 Štefanec, Braće Radića 32 Vesna Lolić, 40000 Štefanec, Braće Radića 32 - dostavlja se I. Pozivamo Vas na...

JAVNI POZIV za stjecanje prava korištenja sredstava spomeničke rente Grada Čakovca

Na temelju odredbe čl. 8. Pravilnika o provedbi Srednjoročnog programa korištenja sredstava spomeničke rente za 2019. god. (Službeni glasnik Grada Čakovca, br. 2/19), gradonačelnik...

JAVNI POZIV – Krištanovec

Na temelju odredbi članaka 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), Odluke o cestama na području velikih gradova...

Javni poziv za dostavu ponuda za prodaju langoša na manifestaciji Porcijunkulovo...

GRAD ČAKOVEC, Kralja Tomislava 15, Čakovec upućuje POZIV za dostavu ponuda za prodaju langoša na manifestaciji „Porcijunkulovo“ u terminu 30.7. – 4.8.2019. Prodaja na sljedećim lokacijama: ULICA J.J....

Javni poziv za dostavu ponuda za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme...

GRAD ČAKOVEC, Kralja Tomislava 15, Čakovec upućuje POZIV za dostavu ponuda za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme manifestacije Porcijunkulovo 2019. Na sljedećim lokacijama u Čakovcu: Trg Republike Manifestacija Termin Položaj Površina (m2)   Porcijunkulovo   30.7....

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X