JAVNI POZIV – Totovec

Na temelju odredbi članaka 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), Odluke o cestama na području velikih gradova...

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA ČAKOVCA...

Na temelju članka 10. Odluke o javnim priznanjima Grada Čakovca i dodjele nagrade „Josip Štolcer Slavenski“ (Sl. gl. Grada Čakovca 01/14, 4/15) Komisija za...

ODLUKA o odabiru i visini financijske potpore programima i projektima...

Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i...

JAVNI POZIV

Na temelju odredbi članaka 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), Odluke o cestama na području velikih gradova...

JAVNI POZIV

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o...

Javni poziv za uvid u spis predmeta – Dušanka Tkalčec

Javni poziv za uvid u spis predmeta Dušanka Tkalčec, 40000 Čakovec, Ivanovec, Grabanica 34 I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske...

Javni poziv za uvid u spis predmeta – Marija Lukman, Ivan...

Javni poziv za uvid u spis predmeta Marija Lukman, 40000 Čakovec, Martina Pušteka 2A Ivan Lukman, 21220 Trogir, Sv. Ivana Trogirskog 11 I. Pozivamo vlasnike i nositelje...

JAVNI POZIV

Temeljem odredbi Zakona o cestama (NN 84/1, 18/13, 22/13, 54/13 i 92/14), Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u...

JAVNI POZIV – Novo Selo Rok

Temeljem Zakona o cestama (NN 84/1, 18/13, 22/13, 54/13 i 92/14), Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne...

Javni poziv za uvid u spis predmeta, LETINA INTECH d.o.o.

Javni poziv za uvid u spis predmeta LETINA INTECH d.o.o., 40000 Čakovec, Neumannova 2 I. Pozivamo stranke u postupku (investitora, vlasnika nekretnine za koju se izdaje građevinska...

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X