Poziv za iskazivanje interesa za nastup na dočeku Nove godine u...

Grad Čakovec poziva sve zainteresirane glazbene izvođače da dostave prijedloge glazbenog programa koji bi se izvodio na dočeku Nove godine u Čakovcu. Program će...

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA FINANCIJSKE POTPORE PROJEKTIMA I PROGRAMIMA...

1. PREDMET JAVNOG POZIVA Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata svih korisnika Proračuna Grada Čakovca iz područja kulture, tradicijske kulture...

JAVNI POZIV KORISNICIMA PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA ZA DOSTAVU PRIJAVA ZA...

1. PREDMET JAVNOG POZIVA Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata korisnika proračuna Grada Čakovca iz područja društvenih djelatnosti za zadovoljavanje...

JAVNI POZIV za sufinanciranje troškova priključka na svjetlovodnu mrežu naselja Savska...

1. PREDMET JAVNOG POZIVA Raspisuje se javni poziv za dodjelu potpora iz  Odluke o sufinanciranju troškova svjetlovodne mreže u proračunskoj 2023. godini: - SUFINANCIRANJE PRIKLJUČENJA NA...

JAVNI POZIV za dodjelu potpore male vrijednosti u poljoprivredi u 2023....

Na temelju odredbi članaka 36. do 39. Zakona o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/22), odredbi članaka 41.st.1. i čl.44. st.1. t.14. i...

Odluka o odabiru programa ili projekata i visini financijske potpore programima...

Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,...

Odluka o odabiru programa ili projekata i visini financijske potpore programima...

Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,...

JAVNI POZIV za dodjelu potpore male vrijednosti u poljoprivredi u 2023....

Na temelju odredbi članaka 36. do 39. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ br. 118/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/22), ovlasti propisanih odredbama članka 44.st.1.t.14. i...

POZIV za dostavu ponuda za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme manifestacije...

Temeljem Zaključka Gradonačelnice Grada Čakovca, Klasa:024-04/23-02/16, Ur.br:2109-2-01-23-1, od dana 09.05.2023. god., vezano uz održavanje manifestacije „Porcijunkolovo 2023. god.“,  Upravni odjel objavljuje ponovljeni; POZIV za sudjelovanje na...

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X