JAVNI POZIV KORISNICIMA PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA ZA DOSTAVU PRIJAVA ZA...

J A V N I   P O Z I V KORISNICIMA PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA ZA DOSTAVU PRIJAVA ZA FINANCIJSKE POTPORE PROJEKTIMA I PROGRAMIMA NAMIJENJENIM ZADOVOLJAVANJU JAVNIH...

JAVNI POZIV – Totovec

Na temelju odredbi članaka 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), Odluke o cestama na području velikih gradova...

Javni poziv

Temeljem Zakona o cestama (NN 84/1, 18/13, 22/13 i 54/13), Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste...

JAVNO NADMETANJE za korištenje javne površine (postavljanje štandova i kioska) na...

Na temelju zaključka Gradskog poglavarstva (Kl.UP/I 350-01/95-01/126 od 28.07.1995.) raspisuje se: JAVNO NADMETANJE za korištenje javne površine (postavljanje štandova i kioska) na lokaciji «Starog sajmišta» u Čakovcu 1.Grad...

POZIV za dostavu ponuda za prodaju LANGOŠA na manifestaciji „Porcijunkulovo 2020“

Prodaja na sljedećim lokacijama: ULICA J.J. STROSSMAYERA – kod kućnog broja 3 ULICA KRALJA TOMISLAVA – kod kućnog broja 4 – stražnja dvorišna strana ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta, Dejan Maček

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta Dejan Maček, HR-40000 Krištanovec, Krištanovec 64 - dostavlja se Pozivaju se vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na k.č.br....

POZIV za dostavu ponuda za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme manifestacije...

Na sljedećim lokacijama u Čakovcu: Trg Republike Manifestacija Termin Položaj Površina (m2)   Porcijunkulovo   31.7. – 4.8.2020. Rubni dio Trga, lijeva strana     400     Perivoj Zrinski Manifestacija Termin Položaj Površina (m2)   Porcijunkulovo   31.7. – 4.8.2020. Lijeva strana prije jezera     120   Porcijunkulovo   31.7. – 4.8.2020.   „Jezero“ - desna strana     200 (...

Poziv za izlagače – Porcijunkulovo 2018.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ČAKOVCA kao glavni organizator manifestacije “PORCIJUNKULOVO 2018.” dana 6. lipnja 2018. godine upućuje POZIV za zakup izlagačko-prodajnih prostora na manifestaciji "PORCIJUNKULOVO 2018."   Najveća...

Javni poziv korisnicima proračuna Grada Čakovca za dostavu prijava za financijske...

Javni poziv korisnicima proračuna grada Čakovca za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima grada Čakovca...

Javni poziv za uvid u spis predmeta – Dušanka Tkalčec

Javni poziv za uvid u spis predmeta Dušanka Tkalčec, 40000 Čakovec, Ivanovec, Grabanica 34 I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske...

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X