NATJEČAJ ZA OBJAVLJIVANJE KNJIGA

Komisija za nakladničku djelatnost Grada Čakovca raspisuje natječaj za objavljivanje knjiga u Biblioteci „Insula“. Natječaj se raspisuje za knjige poezije, proze, drame i publicistike. Na...

JAVNI POZIV – dio GC02 „Tome Masaryka“ u naselju Čakovec

Na temelju odredbi čl.123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13,  54/13, 148/13, 92/14  i 110/19), odredbi članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18,...

Javni poziv

Temeljem Zakona o cestama (NN 84/1, 18/13, 22/13 i 54/13), Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste...

JAVNI POZIV – Totovec

Na temelju odredbi članaka 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), Odluke o cestama na području velikih gradova...

Javni poziv nerazvrstane ceste

Na temelju odredbi Zakona o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.) i Objašnjenja Državne geodetske uprave Središnji ured; Klasa:932-01/12-02/182; Urbroj: 541-03-1-12-28...

Azbestni otpad, poziv

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo Grada Čakovca rješavajući po službenoj dužnosti, temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom  (NN/RH 94/13) i članka 30. Pravilnika o...

JAVNI POZIV KORISNICIMA PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA ZA DOSTAVU PRIJAVA ZA...

1. PREDMET JAVNOG POZIVA Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata svih korisnika Proračuna Grada Čakovca iz područja društvenih djelatnosti za...

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez...

Na temelju čl. 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11), a sukladno Planu prijma na...

JAVNI POZIV ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA SUCE POROTNIKE OPĆINSKOG SUDA...

Gradonačelnik Grada Čakovca upućuje J A V N I   P O Z I V ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA SUCE POROTNIKE OPĆINSKOG SUDA U ČAKOVCU I SUDACA...

Javni poziv o početku postupka evidentiranja nerazvrstane ceste

Na temelju odredbi Zakona o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i Objašnjenja Državne geodetske uprave Središnji ured; Klasa:932-01/12-02/182; Urbroj: 541-03-1-12-28...

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X