Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez...

Na temelju čl. 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11), a sukladno Planu prijma na...

Javni natječaj i Poziv za podnošenje molbe za davanje u najam...

Temeljem Zaključka gradonačelnice Grada Čakovca, Klasa: 371-08/22-01/11, Urbroj: 2109-2-01-01-22-1 od dana 4.10.2022. objavljuje se Javni natječaj i Poziv za podnošenje molbe za davanje u najam...

JAVNI POZIV KORISNICIMA PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA ZA DOSTAVU PRIJAVA ZA...

1. PREDMET JAVNOG POZIVA Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata svih korisnika Proračuna Grada Čakovca iz područja društvenih djelatnosti za...

JAVNI POZIV KORISNICIMA PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA ZA DOSTAVU PRIJAVA ZA...

1. PREDMET JAVNOG POZIVA Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata korisnika proračuna Grada Čakovca iz područja društvenih djelatnosti za zadovoljavanje...

JAVNI POZIV za sufinanciranje troškova priključka na svjetlovodnu mrežu naselja Savska...

PREDMET JAVNOG POZIVA Raspisuje se javni poziv za dodjelu potpora iz  Odluke o sufinanciranju troškova svjetlovodne mreže u proračunskoj 2022. godini: - SUFINANCIRANJE PRIKLJUČENJA NA...

Poziv na prijavu štete od prirodne nepogode suše 2022.

Zbog visokih temperatura i izostanka potrebnih količina padalina u razdoblju od druge polovice lipnja do druge polovice kolovoza, uslijed čega su nastale štete na...

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU građevinskog zemljišta u obuhvatu Detaljnog...

Sukladno Odluci Gradskog vijeća Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 11/2020), Klasa: 021-05/20-01/102, Urbroj: 2109/2-02-20-06 od dana 15.12.2020. godine i Zaključka gradonačelnice Grada...

PRIJEDLOG LISTE PRVENSTVA za prostor – Strossmayerova 9

Na temelju odredba Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca na korištenje udrugama (Službeni glasnik Grada...

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X