Javni poziv za stjecanje prava korištenja sredstava spomeničke rente Grada Čakovca

Gradonačelnik Grada Čakovca na temelju odredbe čl. 8. Pravilnika o provedbi Srednjoročnog programa korištenja sredstava spomeničke rente za 2016. god. (Službeni glasnik Grada Čakovca,...

Javni poziv za dostavu ponuda za prodaju langoša na manifestaciji Porcijunkulovo...

GRAD ČAKOVEC, Kralja Tomislava 15, Čakovec upućuje  POZIV za dostavu ponuda za prodaju langoša na manifestaciji Porcijunkulovo u terminu 28.7. – 2.8.2017. Prodaja na sljedećim lokacijama: ULICA J.J....

Javni poziv za uvid u spis predmeta, Ivan Horvat

Javni poziv za uvid u spis predmeta Ivan Horvat, HR-40000 Kuršanec, Glavna 121 I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole...

Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste, k.o. Čakovec, k.o....

Na temelju odredbi Zakona o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i Objašnjenja Državne geodetske uprave Središnji ured; Klasa:932-01/12-02/182; Urbroj: 541-03-1-12-28...

Javni poziv za dostavu ponuda za prodaju langoša na manifestaciji Porcijunkulovo...

GRAD ČAKOVEC, Kralja Tomislava 15, Čakovec upućuje POZIV za dostavu ponuda za prodaju langoša na manifestaciji „Porcijunkulovo“ u terminu 30.7. – 4.8.2019. Prodaja na sljedećim lokacijama: ULICA J.J....

Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA Međimurska županija Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno uređenje i europske fondove, Odsjek za provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji KLASA: UP/I-361-03/14-01/000005 URBROJ:...

Javni poziv korisnicima proračuna Grada Čakovca za zadovoljavanje javnih potreba od...

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata korisnika proračuna Grada Čakovca iz područja društvenih djelatnosti za zadovoljavanje javnih potreba od...

Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti u poljoprivredi za kontrolu...

Na temelju ovlasti propisanih odredbama članaka 46. i 49.st1.t.9. i t.39. Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 09/09, 2/13, 3/13 – pročišćeni...

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X