JAVNI NATJEČAJ za dodjelu gradskog prostora na korištenje udrugama –...

Na temelju Odluke Povjerenstva za dodjelu nekretnina udrugama, Klasa: 372-09/22-01/3, Urbroj: 2109/2-01-22-02 od dana 14.03.2022. i Zaključka gradonačelnice Klasa: 372-09/22-01/3, Urbroj: 2109/2-01-01-22-03 od dana...

Javni poziv za iskazivanje interesa za obavljanje ugostiteljske djelatnosti

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ČAKOVCA, Kralja Tomislava 1, Čakovec upućuje POZIV za iskazivanje interesa za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme manifestacije «Porcijunkulovo» 2015. .  Na sljedećim lokacijama u...

OBAVIJEST O JAVNOM OTVARANJU PONUDA

Sukladno Javnom pozivu radi osnivanja prava građenja u svrhu izgradnje građevine sportsko rekreativne namjene – dvorana sa pratećim sadržajem i uređenjem pripadajućeg zemljišta, objavljen...

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje poticajnih financijskih sredstava za...

Na temelju ovlasti propisanih odredbama članaka 46. i 49.st.1.t.9. i t.39. Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 9/09, 2/13, 3/13 3/13 –...

Javni poziv za uvid u spis predmeta, Dejan Maček

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta Dejan Maček, HR-40000 Krištanovec, Krištanovec 64 - dostavlja se Pozivaju se vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na k.č.br....

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Čakovca...

Na temelju članka 10. Odluke o javnim priznanjima Grada Čakovca i dodjele nagrade „Josip Štolcer Slavenski“ (Sl. gl. Grada Čakovca 01/14, 4/15) Komisija za...

POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA NASTUP POVODOM DOČEKA NOVE GODINE NA...

Grad Čakovec poziva sve zainteresirane glazbene izvođače da dostave prijedlog glazbenog programa povodom dočeka Nove godine koji će se održati na Trgu Republike u...

JAVNI POZIV ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ČLANOVE ŠKOLSKIH ODBORA ŠKOLA...

Gradonačelnica Grada Čakovca upućuje J A V N I   P O Z I V ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ČLANOVE ŠKOLSKIH ODBORA ŠKOLA ČIJI JE OSNIVAČ...

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA FINANCIJSKE POTPORE PROJEKTIMA I PROGRAMIMA...

1. PREDMET JAVNOG POZIVA Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata svih korisnika Proračuna Grada Čakovca iz područja kulture, tradicijske kulture...

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X