Javni poziv za uvid u spis predmeta, MEĐIMURSKE VODE d.o.o.

Javni poziv za uvid u spis predmeta MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10 I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja...

Javni poziv za uvid u spis predmeta, Franjo Frančić

Javni poziv za uvid u spis predmeta Franjo Frančić, HR-40000 Krištanovec 93 I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za ...

Javni poziv korisnicima proračuna grada Čakovca za dostavu prijava za financijske...

Javni poziv korisnicima proračuna grada Čakovca za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima grada Čakovca...

Javni poziv, nerazvrstane ceste – Slemenice, Novo Selo Rok, Krištanovec, Žiškovec

Na temelju odredbi Zakona o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.) i Objašnjenja Državne geodetske uprave Središnji ured; Klasa:932-01/12-02/182; Urbroj: 541-03-1-12-28...

JAVNI POZIV ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ČLANOVE UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA...

Gradonačelnica Grada Čakovca upućuje JAVNI POZIV ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ČLANOVE UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD ČAKOVEC TE VATROGASNOG VIJEĆA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE...

ODLUKA o odabiru i visini financijske potpore programima i projektima...

Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,...

Javni poziv za uvid u spis predmeta, Damir Zdaček, Irena Zdaček

Javni poziv za uvid u spis predmeta Damir Zdaček, HR-40000 Čakovec, Preloška 124 Irena Zdaček, HR-40000 Čakovec, Preloška 124 I. Pozivamo vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava...

JAVNI POZIV – Evidentiranje nerazvrstane ceste u Kuršancu

Na temelju odredbi čl.131.– 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13,  54/13, 148/13, 92/14  i 110/19), Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti...

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE ČLANOVA KULTURNOG VIJEĆA GRADA ČAKOVCA

Na temelju članka 6. Zakona o kulturnim vijećima (NN RH 48/04, 44/09 i 68/13) te članka 5. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Čakovca...

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X