Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez...

Na temelju čl. 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11), a sukladno Planu prijma na...

Javni poziv za uvid u spis predmeta, MEĐIMURSKE VODE d.o.o.

Javni poziv za uvid u spis predmeta MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10 I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja...

POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA NASTUP POVODOM DOČEKA NOVE GODINE NA...

Grad Čakovec poziva sve zainteresirane glazbene izvođače da dostave prijedlog glazbenog programa povodom dočeka Nove godine koji će se održati na Trgu Republike u...

Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta, k.o. Štefanec

Temeljem Zakona o cestama (NN 84/1, 18/13, 22/13 i 54/13), Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste...

Javni poziv korisnicima proračuna grada Čakovca za dostavu prijava za financijske...

1. PREDMET JAVNOG POZIVA Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata svih korisnika Proračuna Grada Čakovca iz područja društvenih djelatnosti za...

Sufinanciranje dijela troškova izobrazbe i polaganje ispita o održivoj uporabi pesticida

Na temelju ovlasti propisanih odredbom članaka 46. i 49.t.9. i t.39. Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 09/09, 2/13, 3/13 – pročišćeni...

ODLUKA o odabiru i visini financijske potpore programima i projektima...

Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,...

Javni poziv za uvid u spis predmeta, Neven Bakač

Javni poziv za uvid u spis predmeta Neven Bakač, HR-40000 Čakovec, Krištanovec 15 I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole...

JAVNI POZIV za dodjelu potpore male vrijednosti u poljoprivredi za ekološku...

Na temelju odredbi članaka 36. do 39. Zakona o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20, 127/20, 52/21), odredbi članaka 41.st.1. i čl.44.st.1.t.14. i t.43. Statuta Grada...

Javni poziv za uvid u spis predmeta, k.o. Strahoninec i k.o....

Javni poziv za uvid u spis predmeta GRAD ČAKOVEC, HR-40000 Čakovec, Kralja Tomislava 15 I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske...

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X