JAVNI NATJEČAJ za dodjelu gradskog prostora na korištenje udrugama –...

Na temelju Odluke Povjerenstva za dodjelu nekretnina udrugama, Klasa: 372-09/22-01/3, Urbroj: 2109/2-01-22-02 od dana 14.03.2022. i Zaključka gradonačelnice Klasa: 372-09/22-01/3, Urbroj: 2109/2-01-01-22-03 od dana...

ODLUKA o odabiru i visini financijske potpore programima i projektima namijenjenim...

Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,...

Izmjene Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u...

Temeljem 93. stavka 1 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08 i 61/11) i članka 49. Statuta...

Obavijest o rezultatima javnog poziva za 2017.

OBAVIJEST O REZULTATIMA JAVNOG POZIVA KORISNICIMA PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA ZA DOSTAVU PRIJAVA ZA FINANCIJSKE POTPORE PROJEKTIMA I PROGRAMIMA NAMIJENJENIM ZADOVOLJAVANJU JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA GRADA...

POZIV za dostavu ponuda za prodaju LANGOŠA na manifestaciji „Porcijunkulovo“...

Prodaja na sljedećim lokacijama (jedno prodajno mjesto vel. do max.25 m2): (prodajno mjesto utvrdit će se na licu mjesta u skladu s prostornim mogućnostima) Ulica...

Javni poziv za iskazivanje interesa za obavljanje ugostiteljske i ostalih djelatnosti...

GRAD ČAKOVEC, Kralja Tomislava 15, Čakovec  upućuje POZIV za iskazivanje interesa za obavljanje ugostiteljske i ostalih djelatnosti  za vrijeme festivala "NEAR ME 2016."   Na sljedećim lokacijama u...

Javni poziv za stjecanje prava korištenja sredstava spomeničke rente Grada Čakovca

Gradonačelnik Grada Čakovca na temelju odredbe čl. 8. Pravilnika o provedbi Srednjoročnog programa korištenja sredstava spomeničke rente za 2018. god. (Službeni glasnik Grada Čakovca,...

Javni poziv za uvid u spis predmeta

Javni poziv za uvid u spis predmeta Antun Vinković, HR-51521 Punat, Košljunska 2 Marija Vinković, HR-40000 Čakovec, Žiškovec 142 I. Pozivamo vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava...

JAVNI POZIV – Krištanovec

Na temelju odredbi članaka 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), Odluke o cestama na području velikih gradova...

Javni poziv za dostavu ponuda za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme...

GRAD ČAKOVEC, Kralja Tomislava 15, Čakovec upućuje POZIV za dostavu ponuda za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme manifestacije Porcijunkulovo 2018. Na sljedećim lokacijama u Čakovcu: Prijave se predaju isključivo...

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X