JAVNI POZIV

Temeljem odredbi Zakona o cestama (NN 84/1, 18/13, 22/13, 54/13 i 92/14), Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u...

Javni poziv za uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja...

Uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Programa može se izvršiti od 03. do 17. veljače 2023. godine u Službi za poslove gradonačelnika, Ulica kralja...

JAVNI POZIV za dodjelu potpore male vrijednosti u poljoprivredi u 2023....

Na temelju odredbi članaka 36. do 39. Zakona o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/22), odredbi članaka 41.st.1. i čl.44. st.1. t.14. i...

Javni natječaj i Poziv za podnošenje molbe za davanje u najam...

Temeljem Zaključka gradonačelnice Grada Čakovca, Klasa: 371-08/22-01/11, Urbroj: 2109-2-01-01-22-1 od dana 4.10.2022. objavljuje se Javni natječaj i Poziv za podnošenje molbe za davanje u najam...

JAVNI POZIV za sufinanciranje troškova priključka na svjetlovodnu mrežu naselja Savska...

PREDMET JAVNOG POZIVA Raspisuje se javni poziv za dodjelu potpora iz  Odluke o sufinanciranju troškova svjetlovodne mreže u proračunskoj 2022. godini: - SUFINANCIRANJE PRIKLJUČENJA NA...

JAVNI POZIV za stjecanje prava korištenja sredstava spomeničke rente Grada Čakovca

Na temelju odredbe čl. 8. Pravilnika o provedbi Srednjoročnog programa korištenja sredstava spomeničke rente za 2019. god. (Službeni glasnik Grada Čakovca, br. 2/19), gradonačelnik...

Javni poziv za stjecanje prava korištenja sredstava spomeničke rente Grada Čakovca

Gradonačelnik Grada Čakovca na temelju odredbe čl. 8. Pravilnika o provedbi Srednjoročnog programa korištenja sredstava spomeničke rente za 2016. god. (Službeni glasnik Grada Čakovca,...

Javni poziv korisnicima proračuna Grada Čakovca za dostavu prijava za financijske...

Javni poziv korisnicima proračuna grada Čakovca za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima grada Čakovca...

OBAVIJEST O JAVNOM OTVARANJU PONUDA

Sukladno Javnom pozivu radi osnivanja prava građenja u svrhu izgradnje građevine sportsko rekreativne namjene – dvorana sa pratećim sadržajem i uređenjem pripadajućeg zemljišta, objavljen...

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X