Javni poziv za nositelje stvarnih prava naselja Novo Selo Rok i...

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojima su izvedene nerazvrstane ceste: ...

JAVNI POZIV

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o...

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja u 2017.

Na temelju članka 10. Odluke o javnim priznanjima Grada Čakovca i dodjele nagrade „Josip Štolcer Slavenski“ (Sl. gl. Grada Čakovca 01/14, 4/15) Komisija za...

Javni poziv za dostavu ponuda za prodaju langoša na manifestaciji Porcijunkulovo...

GRAD ČAKOVEC, Kralja Tomislava 15, Čakovec upućuje  POZIV za dostavu ponuda za prodaju langoša na manifestaciji Porcijunkulovo u terminu 28.7. – 2.8.2017. Prodaja na sljedećim lokacijama: ULICA J.J....

Javni poziv za iskazivanje interesa za obavljanje ugostiteljske djelatnosti

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ČAKOVCA, Kralja Tomislava 1, Čakovec upućuje POZIV za iskazivanje interesa za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme manifestacije «Porcijunkulovo» 2015. .  Na sljedećim lokacijama u...

Javni poziv za uvid u spis predmeta

Javni poziv za uvid u spis predmeta Hrvatske ceste društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, 10000 Zagreb, Vončinina 3 I.Pozivamo Vas na uvid...

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez...

Na temelju čl. 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11), a sukladno Planu prijma na...

Odluku o izmjenama i dopunama Plana prijma na stručno osposobljavanje bez...

Temeljem 93. stavka 1 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08 i 61/11), članka 49. Statuta Grada...

JAVNI POZIV ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ČLANOVE ŠKOLSKIH ODBORA ŠKOLA...

Gradonačelnica Grada Čakovca upućuje J A V N I   P O Z I V ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ČLANOVE ŠKOLSKIH ODBORA ŠKOLA ČIJI JE OSNIVAČ...

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X