Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste, Mihovljanska ulica

Na temelju odredbi Zakona o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i Objašnjenja Državne geodetske uprave Središnji ured; Klasa:932-01/12-02/182; Urbroj: 541-03-1-12-28...

Javni poziv za uvid u spis predmeta, LEM d.o.o.

Javni poziv za uvid u spis predmeta LEM društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, putnička agencija , HR-40320 Hodošan, Cvjetna 1 I. Pozivaju se stranke...

Javni poziv za uvid u spis predmeta, k.o. Strahoninec i k.o....

Javni poziv za uvid u spis predmeta GRAD ČAKOVEC, HR-40000 Čakovec, Kralja Tomislava 15 I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske...

Javni poziv za stjecanje prava korištenja sredstava spomeničke rente Grada Čakovca

Gradonačelnik Grada Čakovca na temelju odredbe čl. 8. Pravilnika o provedbi Srednjoročnog programa korištenja sredstava spomeničke rente za 2018. god. (Službeni glasnik Grada Čakovca,...

JAVNI POZIV KORISNICIMA PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA ZA DOSTAVU PRIJAVA ZA...

1. PREDMET JAVNOG POZIVA Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata korisnika proračuna Grada Čakovca iz područja društvenih djelatnosti za zadovoljavanje...

JAVNI POZIV za dodjelu potpore male vrijednosti u poljoprivredi za kontrolu...

Na temelju odredbi članaka 36. do 39. Zakona o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20, 127/20, 52/21), ovlasti propisanih odredbama članka 44.st.1.t.14. i t.43. Statuta Grada...

USMENO JAVNO NADMETANJE ZA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE U SVRHU AMBULANTNE...

borovi
Upravni odjel za financiranje Grada Čakovca raspisuje USMENO JAVNO NADMETANJE ZA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE U SVRHU AMBULANTNE PRODAJE BOŽIĆNIH DRVACA U ČAKOVCU U sklopu manifestacije adventskih i...

Javni natječaj i Poziv za dostavu molbi za davanje u najam...

Temeljem Zaključka Gradonačelnice Grada Čakovca Ljerke Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec., Klasa: 371-08/22-01/11, Urbroj: 2109-2-04-01-22-09, raspisuje se JAVNI NATJEČAJ i objavljuje se POZIV za dostavu molbi za davanje...

ODLUKA o odabiru i visini financijske potpore programima i projektima namijenjenim...

Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,...

Javni poziv

Temeljem Zakona o cestama (NN 84/1, 18/13, 22/13 i 54/13), Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste...

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X