Javni poziv za dostavu ponuda za prodaju langoša na manifestaciji Porcijunkulovo...

GRAD ČAKOVEC, Kralja Tomislava 15, Čakovec upućuje  POZIV za dostavu ponuda za prodaju langoša na manifestaciji Porcijunkulovo u terminu 28.7. – 2.8.2017. Prodaja na sljedećim lokacijama: ULICA J.J....

Poziv za iskazivanje interesa za izvođenje vatrometa u Čakovcu, povodom dočeka...

Predmet ovog poziva je iskazivanje interesa za izvođenje dva (2) vatrometa u Čakovcu, u sklopu programa dočeka Nove godine 1. siječnja 2023. godine te...

Javni poziv, nerazvrstane ceste – Slemenice, Novo Selo Rok, Krištanovec, Žiškovec

Na temelju odredbi Zakona o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.) i Objašnjenja Državne geodetske uprave Središnji ured; Klasa:932-01/12-02/182; Urbroj: 541-03-1-12-28...

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA SUCE POROTNIKE ŽUPANIJSKOG...

Gradonačelnica Grada Čakovca upućuje P O N O V L J E N I    J A V N I   P O Z I V ZA UTVRĐIVANJE...

Javni poziv za uvid u spis predmeta

Javni poziv za uvid u spis predmeta Hrvatske ceste društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, 10000 Zagreb, Vončinina 3 I.Pozivamo Vas na uvid...

Poziv za iskazivanje interesa za pružanje usluga „programi za djecu –...

Temeljem Zaključka Gradonačelnice Grada Čakovca, Klasa:024-04/23-02/16, Ur.br:2109-2-01-23-1, od dana 09.05.2023. god., vezano uz održavanje manifestacije „Porcijunkolovo 2023. god.“, gore navedeni Upravni odjel upućuje; P O...

ODLUKA o odabiru i visini financijske potpore programima i projektima...

Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i...

Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste, Mihovljanska ulica

Na temelju odredbi Zakona o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i Objašnjenja Državne geodetske uprave Središnji ured; Klasa:932-01/12-02/182; Urbroj: 541-03-1-12-28...

POZIV za dostavu ponuda za prodaju LANGOŠA na manifestaciji „Porcijunkulovo“...

Prodaja na sljedećim lokacijama (jedno prodajno mjesto vel. do max.25 m2): (prodajno mjesto utvrdit će se na licu mjesta u skladu s prostornim mogućnostima) Ulica...

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X