JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova ...

Temeljem članka 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih (NN RH 41/14), članka 3. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Čakovca (Sl. gl. Grada...

Javni poziv za organizaciju manifestacije „Ljeto u gradu Zrinskih 2016.“

Temeljem Statuta Grada Čakovca („Službeni glasnik Grada Čakovca“, broj 9/09, 2/13, 3/13 i 3/13 – proč. tekst, 1/14) i Programa javnih potreba u kulturi...

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA FINANCIJSKE POTPORE PROJEKTIMA I PROGRAMIMA...

1. PREDMET JAVNOG POZIVA Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata svih korisnika Proračuna Grada Čakovca iz područja kulture, tradicijske kulture...

Javni poziv za utvrđivanje prijedloga kandidata za suce porotnike općinskog suda...

Gradonačelnik Grada Čakovca upućuje JAVNI POZIV ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA SUCE POROTNIKE OPĆINSKOG SUDA U ČAKOVCU I SUDACA POROTNIKA ZA MLADEŽ Grad Čakovec utvrđuje prijedlog kandidata...

PRIJEDLOG LISTE PRVENSTVA za prostor – Strossmayerova 9

Na temelju odredba Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca na korištenje udrugama (Službeni glasnik Grada...

Javni poziv za uvid u spis predmeta, Samir Oršoš

Javni poziv za uvid u spis predmeta Samir Oršoš, HR-42233 Karlovec Ludbreški, Gorica 15 I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske...

ODLUKA o odabiru lokacija za pružanje usluga „Programi za djecu –...

Temeljem Zaključka Gradonačelnice Grada Čakovca, Klasa:024-04/23-02/16, URBROJ:2109-2-01-23-1, od dana 09.05.2023. god., vezano uz održavanje manifestacije „Porcijunkulovo 2023.“, Rješenja o imenovanju povjerenstva Klasa: 024-04/23-02/17, URBROJ:2109-2-01-01-23-1,...

Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA Međimurska županija Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno uređenje i europske fondove, Odsjek za provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji KLASA: UP/I-361-03/14-01/000005 URBROJ:...

Odluku o izmjenama i dopunama Plana prijma na stručno osposobljavanje bez...

Temeljem 93. stavka 1 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08 i 61/11), članka 49. Statuta Grada...

Javni poziv za uvid u spis predmeta, LEM d.o.o.

Javni poziv za uvid u spis predmeta LEM društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, putnička agencija , HR-40320 Hodošan, Cvjetna 1 I. Pozivaju se stranke...

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X