JAVNI NATJEČAJ za izbor direktora/-ice Društva GP Stanorad d.o.o.

U skladu sa člankom 423. Zakona o trgovačkim društvima (NN RH 111/93, 121/99, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19), na...

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje direktora Turističke zajednice Grada Čakovca

Na temelju članka 18. stavka 1 točke 6 Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN RH 52/2019 i 42/2020), članka 3 Pravilnika...

Natječaj za objavljivanje knjiga

Komisija za nakladničku djelatnost Grada Čakovca raspisuje natječaj za objavljivanje knjiga u Biblioteci „Insula“. Natječaj se raspisuje za knjige poezije, proze, drame i publicistike. Na...

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U ČAKOVCU

Temeljem Zaključka Gradonačelnice Grada Čakovca Ljerke Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec., Klasa: 940-01/21-01/37, Urbroj: 2109-2-01-01-22-3 od dana 04.03.2022., objavljuje se JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U ČAKOVCU Dana 15.03.2022.,...

OBAVIJEST O TESTIRANJU kandidata za pročelnika Službe za poslove gradonačelnika, pročelnika...

OBAVIJEST O TESTIRANJU kandidata za pročelnika Službe za poslove gradonačelnika, pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, izgradnju grada i upravljanje nekretninama te pročelnika Službe za...

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU VIŠEG REFERENTA...

Naziv tijela koje provodi testiranje: Povjerenstvo za provođenje Javnog natječaja Naziv radnog mjesta: viši referent za odnose s javnošću Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama...

OBAVIJEST I UPUTU Kandidatima/kinjama u postupku provođenja Natječaja za imenovanje...

Sukladno odredbama članaka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11, 4/18, 96/18, 112/19),...

OBAVIJEST I UPUTU Kandidatima/kinjama u postupku provođenja Natječaja za prijam...

Sukladno odredbama članaka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11, 4/18, 96/18, 112/19),...

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU VIŠEG SAVJETNIKA ZA...

Naziv tijela koje provodi testiranje: Povjerenstvo za provođenje Oglasa Naziv radnog mjesta: Viši savjetnik za financije i knjigovodstvo                                   Oglas je objavljen u Narodnim novinama...

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X