JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine, stana u Čakovcu, Martane 4

Temeljem Zaključka Gradonačelnice Grada Čakovca, Klasa: 371-08/22-01/6, Urbroj: 2109-2-1-1-23-4 od dana 22.03.2023., objavljuje se JAVNI NATJEČAJ ZA za prodaju nekretnine, stana u Čakovcu, Martane 4 JAVNIM PRIKUPLJANJEM...

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine, stana u Čakovcu, Ulica Dragutina Domjanića...

Temeljem Zaključka Gradonačelnice Grada Čakovca, Klasa: 371-01/21-01/5, Urbroj: 2109-2-1-1-23-2 od dana 20.03.2023. godine, objavljuje se JAVNI NATJEČAJ ZA prodaju nekretnine, stana u Čakovcu, Ulica Dragutina Domjanića...

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno...

Na temelju članaka 17. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11, 4/18,...

JAVNI NATJEČAJ o prodaji nekretnine, stana u Čakovcu, Ivana pl. Zajca...

Temeljem Zaključka gradonačelnice od dana 20.02.2023. godine, Klasa: 940-01/22-01/31, Urbroj: 2109-2-1-1-23-1 raspisuje se JAVNI NATJEČAJ  O o prodaji nekretnine, stana u Čakovcu, Ivana pl. Zajca 51,...

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U MIHOVLJANU, područje Brezje

Sukladno Zaključku gradonačelnice Ljerke Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec. Klasa: 940-01/20-01/47, Urbroj: 2109-2-01-01-23-38 od dana 27.2.2023. godine, raspisuje se JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU građevinskog zemljišta u Mihovljanu, kčbr. 1117/83,...

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME...

Naziv tijela koje provodi testiranje: Povjerenstvo za provođenje Javnog natječaja Naziv radnog mjesta: Voditelj Odsjeka za održavanje i gradnju komunalne infrastrukture                                      Javni natječaj je...

OBAVIJEST I UPUTU Kandidatima/kinjama u postupku Natječaja za prijam u službu...

Sukladno odredbama članaka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11, 4/18, 96/18, 112/19),...

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno...

Na temelju članaka 17. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11, 4/18,...

NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA UREĐENJA TRGA REPUBLIKE U ČAKOVCU

NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA UREĐENJA TRGA REPUBLIKE U ČAKOVCU GRAD ČAKOVEC raspisuje, a UDRUŽENJE ARHITEKATA MEĐIMURJA organizira i provodi javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju,...

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U MIHOVLJANU

Na temelju odluke Gradskog vijeća Grada Čakovca, Klasa. 021-05/20-01/102, Urbroj: 2109/2-02-20-06 (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 11/20) i Zaključka gradonačelnice Grada Čakovca, Klasa: 940-01/20-01/47,...

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X