RASPISUJE SE JAVNI NATJEČAJ ZA prodaju nekretnine (obiteljska stambena i...

Na temelju Zaključka gradonačelnice Grada Čakovca Klasa: 940-01/20-01/44, Urbroj 2109/2-01-01-21-09 od dana 17.06.2022. RASPISUJE SE JAVNI NATJEČAJ ZA prodaju nekretnine (obiteljska stambena i dio gospodarske zgrade...

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE U IVANOVCU

Temeljem Zaključka gradonačelnice od dana 26.05.2022. Klasa: 940-01/21-01/26, sukladno odredbama Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca br 7/11,...

Obavijest o javnom otvaranju ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup...

Javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta Grada Čakovca u svrhu poljoprivredne obrade, Klasa: 320-10/22-01/5, Urbroj: 2109-2-01-01-22-5, objavljenog dana...

JAVNI NATJEČAJ za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta Grada Čakovca u svrhu...

Temeljem Odluke o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta Grada Čakovca u svrhu poljoprivredne obrade javnim prikupljanjem ponuda i o raspisivanju javnog natječaja, Klasa:...

JAVNI NATJEČAJ ZA prodaju nekretnine (obiteljska stambena i dio gospodarske...

Temeljem Zaključka gradonačelnice Ljerke Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec. Klasa: 940-01/20-01/44, Urbroj: 2109-2-01-01-22-08 od dana 24.03.2022. raspisuje se  JAVNI NATJEČAJ ZA prodaju nekretnine (obiteljska stambena i dio gospodarske zgrade...

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU građevinskog zemljišta u obuhvatu Detaljnog...

Sukladno Odluci Gradskog vijeća Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 11/2020), Klasa: 021-05/20-01/102, Urbroj: 2109/2-02-20-06 od dana 15.12.2020. godine i Zaključka gradonačelnice Grada...

JAVNI NATJEČAJ za izbor direktora/-ice Društva GP Stanorad d.o.o.

U skladu sa člankom 423. Zakona o trgovačkim društvima (NN RH 111/93, 121/99, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19), na...

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje direktora Turističke zajednice Grada Čakovca

Na temelju članka 18. stavka 1 točke 6 Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN RH 52/2019 i 42/2020), članka 3 Pravilnika...

Natječaj za objavljivanje knjiga

Komisija za nakladničku djelatnost Grada Čakovca raspisuje natječaj za objavljivanje knjiga u Biblioteci „Insula“. Natječaj se raspisuje za knjige poezije, proze, drame i publicistike. Na...

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U ČAKOVCU

Temeljem Zaključka Gradonačelnice Grada Čakovca Ljerke Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec., Klasa: 940-01/21-01/37, Urbroj: 2109-2-01-01-22-3 od dana 04.03.2022., objavljuje se JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U ČAKOVCU Dana 15.03.2022.,...

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X