JAVNO NADMETANJE za korištenje javne površine (postavljanje štandova) na lokaciji «Starog...

Na temelju zaključka Gradskog poglavarstva (Kl.UP/I 350-01/95-01/126 od 28.07.1995.)  raspisuje se: JAVNO NADMETANJE za korištenje javne površine (postavljanje štandova) na lokaciji «Starog sajmišta» u Čakovcu Grad Čakovec...

Poništava se javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Mihovljanu u...

Na temelju Zaključka gradonačelnice Grada Čakovca, Klasa: 940-01/21-01/42, Urbroj: 2109/2-01-01-21-04 od dana 25.08.2021. P o n i š t a v a  s e javni natječaj...

JAVNI POZIV za dodjelu potpore male vrijednosti u poljoprivredi za kontrolu...

Na temelju odredbi članaka 36. do 39. Zakona o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20, 127/20, 52/21), ovlasti propisanih odredbama članka 44.st.1.t.14. i t.43. Statuta Grada...

OBAVIJEST I UPUTU Kandidatima/kinjama u postupku Natječaja za prijam u službu...

Sukladno odredbama članaka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11, 4/18, 96/18, 112/19),...

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU građevinskog zemljišta mješovite namjene u obuhvatu...

Na temelju Zaključka gradonačelnice Grada Čakovca, Klasa: 940-01/21-01/42, Urbroj: 2109/2-01-01-21-02 od dana 16.08.2020. godine, objavljuje se JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU građevinskog zemljišta mješovite namjene u obuhvatu...

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU VODITELJ ODSJEKA...

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU VODITELJ ODSJEKA ZA ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Naziv tijela koje provodi testiranje: Povjerenstvo za provođenje Javnog natječaja Naziv radnog mjesta:...

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U ČAKOVCU

Na temelju Zaključka gradonačelnice Grada Čakovca, Klasa: 940-01/20-01/21, Urbroj: 2109/2-01-01-21-03 od dana 26.07.2021. godine, objavljuje se JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U ČAKOVCU   Dana 9.08.2021. godine,...

OBAVIJEST I UPUTU Kandidatima/kinjama u postupku Natječaja za prijam u...

Sukladno odredbama članaka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11, 4/18, 96/18, 112/19),...

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U MIHOVLJANU

Na temelju Zaključka gradonačelnika Grada Čakovca, Klasa: 940-01/21-01/6, Urbroj: 2109/2-01-01-21-02 od dana 21.05.2021. objavljuje se  JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U MIHOVLJANU  Dana 7.06.2021. godine, ponedjeljak,...

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA u Žiškovcu, k.č.br. 740, k.o....

Na temelju Zaključka gradonačelnika Grada Čakovca od dana 11.05.2021.godine, Grad Čakovec objavljuje JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA u Žiškovcu, kat.čest.br.740, k.o. Žiškovec usmenom javnom dražbom I/ Predmet...

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X