JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U ČAKOVCU

Temeljem Zaključka Gradonačelnice Grada Čakovca Ljerke Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec., Klasa: 940-01/21-01/37, Urbroj: 2109-2-01-01-22-3 od dana 04.03.2022., objavljuje se JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U ČAKOVCU Dana 15.03.2022.,...

JAVNI NATJEČAJ za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta Grada Čakovca u svrhu...

Temeljem Odluke o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta Grada Čakovca u svrhu poljoprivredne obrade javnim prikupljanjem ponuda i o raspisivanju javnog natječaja, Klasa:...

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje direktora Turističke zajednice Grada Čakovca

Na temelju članka 18. stavka 1 točke 6 Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN RH 52/2019 i 42/2020), članka 3 Pravilnika...

JAVNI NATJEČAJ ZA prodaju nekretnine (obiteljska stambena i dio gospodarske...

Temeljem Zaključka gradonačelnice Ljerke Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec. Klasa: 940-01/20-01/44, Urbroj: 2109-2-01-01-22-08 od dana 24.03.2022. raspisuje se  JAVNI NATJEČAJ ZA prodaju nekretnine (obiteljska stambena i dio gospodarske zgrade...

Obavijest o javnom otvaranju ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup...

Javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta Grada Čakovca u svrhu poljoprivredne obrade, Klasa: 320-10/22-01/5, Urbroj: 2109-2-01-01-22-5, objavljenog dana...

OBAVIJEST O TESTIRANJU kandidata za pročelnika Službe za poslove gradonačelnika, pročelnika...

OBAVIJEST O TESTIRANJU kandidata za pročelnika Službe za poslove gradonačelnika, pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, izgradnju grada i upravljanje nekretninama te pročelnika Službe za...

Natječaj za objavljivanje knjiga

Komisija za nakladničku djelatnost Grada Čakovca raspisuje natječaj za objavljivanje knjiga u Biblioteci „Insula“. Natječaj se raspisuje za knjige poezije, proze, drame i publicistike. Na...

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU VIŠEG REFERENTA...

Naziv tijela koje provodi testiranje: Povjerenstvo za provođenje Javnog natječaja Naziv radnog mjesta: viši referent za odnose s javnošću Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama...

Javni natječaj za zakup javne površine za postavljanje luna parka

Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Čakovca KLASA: 021-05/15-01/87 URBROJ: 2109/2-04-15-01 od 12.06.2015. godine, Komisija za raspisivanje i provođenje natječaja za javne programe, objavljuje JAVNI NATJEČAJ ZA...

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X