JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU građevinskog zemljišta u obuhvatu Detaljnog plana...

Na temelju Zaključka gradonačelnika Grada Čakovca, Klasa: 940-01/20-01/47, Urbroj: 2109/2-01-01-21-18 od dana 23.02.2021.godine, objavljuje se JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU građevinskog zemljišta u obuhvatu Detaljnog plana uređenja...

Natječaj za objavljivanje knjiga

Komisija za nakladničku djelatnost Grada Čakovca raspisuje natječaj za objavljivanje knjiga u Biblioteci „Insula“. Natječaj se raspisuje za knjige poezije, proze, drame i publicistike. Na...

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU građevinskog zemljišta mješovite namjene u obuhvatu...

Na temelju Zaključka gradonačelnice Grada Čakovca, Klasa: 940-01/21-01/42, Urbroj: 2109/2-01-01-21-02 od dana 16.08.2020. godine, objavljuje se JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU građevinskog zemljišta mješovite namjene u obuhvatu...

Javni natječaj za zakup javne površine za postavljanje luna parka

Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Čakovca KLASA: 021-05/15-01/87 URBROJ: 2109/2-04-15-01 od 12.06.2015. godine, Komisija za raspisivanje i provođenje natječaja za javne programe, objavljuje JAVNI NATJEČAJ ZA...

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU VIŠEG SAVJETNIKA ZA...

Naziv tijela koje provodi testiranje: Povjerenstvo za provođenje Oglasa Naziv radnog mjesta: Viši savjetnik za financije i knjigovodstvo                                   Oglas je objavljen u Narodnim novinama...

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME...

Naziv tijela koje provodi testiranje: Povjerenstvo za provođenje Javnog natječaja Naziv radnog mjesta: Voditelj Odsjeka za održavanje i gradnju komunalne infrastrukture                                      Javni natječaj je...

JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske ...

Na temelju odredbe članka 31.st.5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/2018, 115/2018 i 98/2019 – u daljnjem tekstu: Zakon) i Odluke o raspisivanju javnog...

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU VIŠEG REFERENTA...

Naziv tijela koje provodi testiranje: Povjerenstvo za provođenje Javnog natječaja Naziv radnog mjesta: viši referent za odnose s javnošću Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama...

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU građevinskog zemljišta mješovite namjene u obuhvatu...

Na temelju Zaključka gradonačelnika Grada Čakovca, Klasa: 940-01/20-01/47, Urbroj: 2109/2-01-01-21-20 od dana 09.03.2021. godine, objavljuje se  JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU građevinskog zemljišta mješovite namjene u obuhvatu...

OBAVIJEST I UPUTU Kandidatima/kinjama u postupku provođenja Natječaja za imenovanje...

Sukladno odredbama članaka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11, 4/18, 96/18, 112/19),...

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X