JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske ...

Na temelju odredbe članka 31.st.5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/2018, 115/2018 i 98/2019 – u daljnjem tekstu: Zakon) i Odluke o raspisivanju javnog...

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU građevinskog zemljišta mješovite namjene u obuhvatu...

Na temelju Zaključka gradonačelnika Grada Čakovca, Klasa: 940-01/20-01/47, Urbroj: 2109/2-01-01-21-20 od dana 09.03.2021. godine, objavljuje se  JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU građevinskog zemljišta mješovite namjene u obuhvatu...

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE U IVANOVCU

Temeljem odluke Gradskog vijeća Grada Čakovca Klasa: 024-04/22-01/80, Urbroj: 2109/2-02-22-06, od dana 05. listopada 2022. i Zaključka gradonačelnice od dana 20.10.2022. Klasa: 944-05/22-01/5, raspisuje...

Javni natječaj za prodaju zemljišta u Mihovljanu kčbr. 1109/18, k.o. Mihovljan

Temeljem Zaključka gradonačelnice Ljerke Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec. od dana 22.11.2022. godine, Klasa: 940-01/22-01/13, Urbroj: 2109-2-01-01-22-04, Raspisuje se javni natječaj za prodaju zemljišta u Mihovljanu kčbr. 1109/18, k.o....

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA u Žiškovcu, k.č.br. 740, k.o....

Na temelju Zaključka gradonačelnika Grada Čakovca od dana 11.05.2021.godine, Grad Čakovec objavljuje JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA u Žiškovcu, kat.čest.br.740, k.o. Žiškovec usmenom javnom dražbom I/ Predmet...

OBAVIJEST I UPUTU Kandidatima/kinjama u postupku Natječaja za prijam u službu...

Sukladno odredbama članaka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11, 4/18, 96/18, 112/19),...

Poništava se javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Mihovljanu u...

Na temelju Zaključka gradonačelnice Grada Čakovca, Klasa: 940-01/21-01/42, Urbroj: 2109/2-01-01-21-04 od dana 25.08.2021. P o n i š t a v a  s e javni natječaj...

NATJEČAJ ZA OBJAVLJIVANJE KNJIGA

Komisija za nakladničku djelatnost Grada Čakovca raspisuje natječaj za objavljivanje knjiga u Biblioteci „Insula“. Natječaj se raspisuje za knjige poezije, proze, drame i publicistike. Na...

OBAVIJEST I UPUTU Kandidatima/kinjama u postupku Natječaja za prijam u...

Sukladno odredbama članaka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11, 4/18, 96/18, 112/19),...

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU VODITELJ ODSJEKA...

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU VODITELJ ODSJEKA ZA ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Naziv tijela koje provodi testiranje: Povjerenstvo za provođenje Javnog natječaja Naziv radnog mjesta:...

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X