OBAVIJEST I UPUTU Kandidatima/kinjama u postupku provođenja Natječaja za prijam...

Sukladno odredbama članaka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11, 4/18, 96/18, 112/19),...

OBAVIJEST I UPUTU Kandidatima/kinjama u postupku Natječaja za prijam u...

Sukladno odredbama članaka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11, 4/18, 96/18, 112/19),...

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU VIŠEG REFERENTA...

Naziv tijela koje provodi testiranje: Povjerenstvo za provođenje Javnog natječaja Naziv radnog mjesta: viši referent za odnose s javnošću Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama...

Poništava se javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Mihovljanu u...

Na temelju Zaključka gradonačelnice Grada Čakovca, Klasa: 940-01/21-01/42, Urbroj: 2109/2-01-01-21-04 od dana 25.08.2021. P o n i š t a v a  s e javni natječaj...

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU građevinskog zemljišta u obuhvatu Detaljnog plana...

Na temelju Zaključka gradonačelnika Grada Čakovca, Klasa: 940-01/20-01/47, Urbroj: 2109/2-01-01-21-18 od dana 23.02.2021.godine, objavljuje se JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU građevinskog zemljišta u obuhvatu Detaljnog plana uređenja...

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U MIHOVLJANU

Na temelju Zaključka gradonačelnika Grada Čakovca, Klasa: 940-01/21-01/6, Urbroj: 2109/2-01-01-21-02 od dana 21.05.2021. objavljuje se  JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U MIHOVLJANU  Dana 7.06.2021. godine, ponedjeljak,...

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U ČAKOVCU

Na temelju Zaključka gradonačelnice Grada Čakovca, Klasa: 940-01/20-01/21, Urbroj: 2109/2-01-01-21-03 od dana 26.07.2021. godine, objavljuje se JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U ČAKOVCU   Dana 9.08.2021. godine,...

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU VODITELJ ODSJEKA...

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU VODITELJ ODSJEKA ZA ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Naziv tijela koje provodi testiranje: Povjerenstvo za provođenje Javnog natječaja Naziv radnog mjesta:...

OBAVIJEST I UPUTU Kandidatima/kinjama u postupku provođenja Natječaja za imenovanje...

Sukladno odredbama članaka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11, 4/18, 96/18, 112/19),...

Gradu Čakovcu odobren projekt odgovornog gospodarenja otpadom

Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Grada Čakovca i partnera Grad Čakovec prijavio je projekt "Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Grada Čakovca i partnera" na javni...

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X