17. sjednica Odbora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Odbor Gradskog vijeća za prostorno planiranje i zaštitu okoliša na svojoj sjednici održanoj 7. ožujka 2017. god., jednoglasno je donio sljedeće   M I Š...

12. sjednica Odbora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Obavještavam Vas da će se 12. sjednica Odbora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Čakovca održati 14. prosinca 2020., u 14.00...

3. sjednica Odbora za financije i proračun

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD ČAKOVEC GRADSKO VIJEĆE Odbor za financije i proračun   KLASA: 021-05/13-01/273 URBROJ:2109/02-02-13-03 Čakovec, 19. studeni 2013.   Na svojoj 03. sjednici održanoj 19. studenog 2013., Odbor za financije i...

16. sjednica Odbora za društvene djelatnosti

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD ČAKOVEC GRADSKO VIJEĆE Odbor za društvene djelatnosti KLASA: 021-05/11-01/222 URBROJ: 2109/2-02-11-07 Čakovec, 13. prosinca 2011. Na svojoj 16. sjednici održanoj 13. prosinca 2011., Odbor za društvene djelatnosti...

12. sjednica Odbora za društvene djelatnosti

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD ČAKOVEC Odbor za društvene djelatnosti KLASA: 021-05/15-01/57 URBROJ: 2109/02-04-15-07 Čakovec, 04. svibnja 2015. Na svojoj 12. sjednici održanoj 4. svibnja 2015., Odbor za društvene djelatnosti Grada...

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X