Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Sukladno članku 60. stavku 2 Zakona o pravu na pristup informacijama tijela javne vlasti dužna su Povjereniku dostaviti izvješće o provedbi Zakona za prethodnu...

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Sukladno članku 60. stavku 2 Zakona o pravu na pristup informacijama tijela javne vlasti dužna su Povjereniku dostaviti izvješće o provedbi Zakona za prethodnu...

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Sukladno članku 60. stavku 2 Zakona o pravu na pristup informacijama tijela javne vlasti dužna su Povjereniku dostaviti izvješće o provedbi Zakona za prethodnu...

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Sukladno članku 60. stavku 2 Zakona o pravu na pristup informacijama tijela javne vlasti dužna su Povjereniku dostaviti izvješće o provedbi Zakona za prethodnu...

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Temeljem čl. 60. zakona o pravu na pristup informacijama objavljuje se Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu. Poštovani/a, Vaše izvješće...

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X