Službeni glasnik br. 6/2020

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o odricanju od potraživanja prema Republici Hrvatskoj kao dužniku Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Gospodarske zone Istok Pustakovec

Službeni glasnik br. 10/2020

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna do 30.06.2020. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje 01.01. do 30.06.2020. Odluka o...

Službeni glasnik br. 1/2020

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Prethodna suglasnost na izmjene Statuta Dječjeg vrtića Cipelica Prethodna suglasnost na izmjene Statuta Dječjeg vrtića Cvrčak Odluka o dopuni Odluke o visini ekonomske cijene...

Službeni glasnik br. 8/2020

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture u vlasništvu Grada Čakovca javnim dobrom u općoj uporabi AKTI GRADONAČELNIKA Odluka o financiranju likovnih mapa i drugih obrazovnih...

Službeni glasnik br. 7/2020

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o stavljanju van snage Odluke o stavljanju van snage Odluke o naknadama za rad u upravnim vijećima gradskih ustanova Odluka o stavljanju...

Službeni glasnik br. 3/2020

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o zajedničkom organiziranju poslova civilne zaštite

Službeni glasnik br. 9/2020

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o financiranju drugih obrazovnihv materijala za učenike osnovnih škola AKTI GRADONAČELNIKA Zaključak o sufinanciranju pohađanja produženog boravka u školskoj 2020./2021. za učenike koji...

Službeni glasnik br. 11/2020

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Čakovca za 2020. Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovcaza 2020. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o...

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X