Službeni glasnik br. 1/2020

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Prethodna suglasnost na izmjene Statuta Dječjeg vrtića Cipelica Prethodna suglasnost na izmjene Statuta Dječjeg vrtića Cvrčak Odluka o dopuni Odluke o visini ekonomske cijene...

Službeni glasnik br. 2/2020

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o stavljanju van snage Odluke o naknadama za rad u upravnim vijećima gradskih ustanova Odluka o stavljanju van snage Odluke o naknadama...

Službeni glasnik br. 5/2020

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2019. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2019. Odluka o utvrđivanju...

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X