Službeni glasnik br. 2/2021

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Rješenje o izboru Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Čakovca Odluka o prihvaćanju Izvješća Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Čakovca Izvješće Mandatne komisije Rješenje o izboru...

Službeni glasnik br. 7/2021

AKTI GRADONAČELNICE Pravilnik o javnim parkiralištima na području Grada Čakovca

Službeni glasnik br. 4/2021

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca...

Službeni glasnik br. 6/2021

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o donošenju Proračuna Grada Čakovca za 2022. s Projekcijom Proračuna za 2023. i 2024. Proračun Grada Čakovca za 2022. s Projekcijom Proračuna...

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X