Službeni glasnik br. 3/2022

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o načinu prijenosa sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2021. godinu Godišnji izvještaj...

Službeni glasnik br. 8/2022

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o usvajanju Strategije zelene urbane obnove Grada Čakovca 2022. - 2030. Strategija zelene urbane obnove Grada Čakovca 2022. - 2030. Odluka o donošenju...

Službeni glasnik br. 7/2022

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o početku obnašanja dužnosti vijećnice Gradskog vijeća Grada Čakovca Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za izbor i imenovanje Gradskog vijeća...

Službeni glasnik br. 6/2022

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Čakovca Odluka o razrješenju i izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Čakovca Suglasnost za potpisivanje Sporazuma o sufinanciranju...

Službeni glasnik br. 5/2022

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o razrješenju predsjednika Gradskog vijeća Grada Čakovca Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu i suvlasništvu Grada Čakovca Odluka o izmjenama i...

Službeni glasnik br. 9/2022

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o donošenju Proračuna Grada Čakovca za 2023. s projekcijom Proračuna za 2024. i 2025. Proračun Grada Čakovca za 2023. i projekcije za...

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X