Komunalni i prometni redari – prijava nereda

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo
Pročelnik: Dražen Barić, mag. ing. traff
Adresa: Kralja Tomislava 15
Tel: 040/314-935
Faks: 040/311-724
E–mail: komunalno.gospodarstvo@cakovec.hr

U okviru Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, spada i komunalno redarstvo, gdje se obavljaju poslovi nadzora nad javno-prometnim površinama, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, Prekršajnom zakonom, Odlukama Gradskog vijeća i dr. podzakonskih akata. Također se obavljaju poslovi  zaštite javnih površina, komunalna prevencija,  poslovi vezani uz zaštitu i spašavanje, civilnu zaštitu, te zaštitu na radu.
Sve primjedbe i prijave UO za komunalno redarstvo građani mogu javiti na broj telefona 040/314-969 u vremenu od 07:00-15,00 sati od ponedjeljka do petka ili na službene brojeve mobitela.

Obrazac za prijavu komunalnog nereda nalazi se u prilogu ovog članka a isti možete popunjen poslati na gornju email adresu ili poštom na adresu Grada Čakovca.

Komunalni redari primaju stranke svaki radni dan u vremenu od 08 – 14,00 sati na adresi Kralja Tomislava 15., Čakovec
Nadležnosti i ovlasti komunalnog redarstva

Komunalno redarstvo nadzire uređenje naselja, održavanje čistoće i javnih površina, korištenje javnih površina, skupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom, uklanjanje snijega i leda s javnih prometnih površina te uklanjanje protupravno postavljenih predmeta

 

Komunalni redari prema području nadležnosti:

 

  1. Ivan Zadravec    Mob. 0993172997    Komunalni red općenito, zimska služba, komunalni otpad, korištenje jav.površina
  2. Vesna Horvat    Mob. 0993102359    Primanje stranaka, obrada novčanih kazni, pok.postupka ovrhe i prekršajnog postupka

Nadležnosti i ovlasti prometnog redarstva

  • nadzor nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila
  • upravljanje prometom
  • premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila,
  • izricanje novčanih kazni sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama
  • pokretanje prekršajnog postupka

 

Prometni redari

  1.  Rino Megla    Mob. 098426119    Nadzor i upravljanje prometom na području jedinice lok. samouprave
  2. Vlado Jezernik    Mob. 0993124106    Nadzor i upravljanje prometom na području jedinice lok. samouprave

 

Obrazac – prijava komunalnom – prometnom redaru

Preuzimanje (PDF, Unknown)