ODLUKA O KONAČNIM REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA ROMSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU ČAKOVCU

ODLUKA_KONACNI_REZULTATI_ROMSKA

ODLUKA O KONAČNIM REZULTATIMA IZBORA PREDSTAVNIKA ALBANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU ČAKOVCU

ODLUKA_KONACNI_REZULTATI_ALBANSKA

ODLUKA O KONAČNIM REZULTATIMA IZBORA PREDSTAVNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU ČAKOVCU

ODLUKA_KONACNI_REZULTATI_SRPSKA

Objavljeno 09.05.2019 11:00