KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ČAKOVCA i 1. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

378

Na temelju članka 87. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima (NN RH 144/2012, 121/2016, 98/2019, 42/2020, 144/2020 i 37/2021), sazivam

KONSTITUIRAJUĆU SJEDNICU
GRADSKOG VIJEĆA GRADA ČAKOVCA
za 17. lipnja 2021. (četvrtak) u 12:00 sati
u Centru za kulturu Čakovec
Trg Republike 3, Čakovec

sa sljedećim dnevnim redom:

– Utvrđivanje kvoruma

 1. Izbor Mandatne komisije Materijal
 2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata Materijal
  -utvrđivanje člana Gradskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika
  – svečana prisega članova Gradskog vijeća
 3. Izbor Odbora za izbor i imenovanja Materijal
 4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća Materijal
 5.  Imenovanje: Materijal
  a. Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
  b. Odbora za financije i proračun
  c. Odbora za društvene djelatnosti
  d. Odbora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša
  e. Komisije za određivanje imena trgova i ulica

PROČELNICA
mr.sc. Dragica Kemeter, mag. iur.

 

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA
RADNOG DIJELA KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA
GRADA ČAKOVCA

 1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Materijal
 2. Donošenje Odluke o visini naknade za rad i drugim pravima zamjenice Gradonačelnice Grada Čakovca Materijal
 3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnoj nabavi Materijal
 4. Davanje Suglasnosti o početku postupka javne nabave Centru za odgoj i obrazovanje Čakovec Materijal

PROČELNICA
mr.sc. Dragica Kemeter, mag. iur.