U utorak, 8. lipnja 2021., održane su konstituirajuće sjednice vijeća mjesnih odbora Krištanovec, Mačkovec, Novo Selo Rok, Slemenice i Žiškovec. Sazvala ih je i vodila pročelnica za upravu Grada Čakovca Dragica Kemeter.

Predsjednicima vijeća mjesnih odbora, na mandat od 2021. do 2025. godine, imenovani su: Damir Bakač u Krištanovcu, Miroslav Novak u Novom Selu Rok, Damir Panić u Slemenicama i Dragutin Vugrinec u Žiškovcu te se vijeća smatraju konstituiranima. Konstituiranje Vijeća mjesnog odbora Mačkovec nije uspjelo te će, jednako kao i u Ivanovcu i Štefancu, biti ponovljeno. Ukoliko drugi pokušaj konstituiranja ne bude uspješan, pristupiti će se još jednom, trećem, konstituiranju. U slučaju kada se održe tri neuspjela konstituiranja, pristupa se novim izborima.

Za danas, 9. lipnja, sazvane su konstituirajuće sjednice gradskih kotara Jug, Istok i Zapad.