Nakon provedenih izbora za Vijeće mjesnog odbora Štefanec 03.10. 2021., održana je konstituirajuća sjednica Vijeća mjesnog odbora.
Na konstituirajućoj sjednici održanoj 8.10.2021.za predsjednika je izabran Ivica Križaić, mag. iur.